Hulp op afstand bij corona zorgen

Gimd ondersteunt en verzorgt de opvang van werknemers in deze tijden van onzekerheid.

Corona zorgen: een luisterend oor

Veel mensen ervaren door de dreiging van het coronavirus gevoelens van stress, angst en onveiligheid. Mensen vragen zich af hoe lang nog, hebben zorgen om gezondheid, over de toekomst, hun baan, een vakantie, de economie. Deze huidige situatie is voor iedereen onbekend. Als stress en angst zo oplopen dat het iemands leven gaat beheersen, kan het functioneren aantasten en klachten doen toenemen. Daarom start Gimd een telefonische hulplijn en een begeleidingstraject van drie beeldbelsessies (videobellen). De werknemer wordt te woord gestaan door één van onze professionele bedrijfsmaatschappelijk werkers voor een persoonlijk gesprek en een luisterend oor.

Wat kunt u als werkgever doen?

In deze 24/7 telefonische opvang wordt met uw werknemer gekeken wat zij nodig hebben om met de huidige situatie om te kunnen gaan. De telefonische hulplijn is bedoeld voor hen die nu een toename van onrust, spanning ofwel angst ervaren. Het kan zijn dat uw werknemer  moet wennen aan een andere manier van werken. Of dat uw werknemer niet weet hoe ze alle ballen in de lucht moet houden in de combinatie werk en privé. Hoe vangen ze de opvang van de kinderen op, zorgen ze dat ze op een nuttige manier actief blijven, hun kinderen taken voor school afmaken en uw werknemer daarnaast de rust heeft om zijn/haar werkzaamheden uit te voeren. Ook kan uw werknemer moeite hebben met het gemis aan sociale contacten, kunnen ze bijvoorbeeld angst hebben om naar het werk te gaan of zich door de huidige situatie overbelast voelen: onrust maakt focussen moeilijk, loslaten wat niet binnen onze cirkel van invloed is lukt niet goed; bewust kiezen voor wat er wel kan, lukt even niet meer.

Wat levert het op?

Werknemers krijgen middels de telefonische hulplijn concrete handvatten die helpen in het omgaan met de angstige/onrustgevende gedachten en gevoelens waar ze door de aanwezigheid van het coronavirus mee worstelen. Mocht de eerste telefonische hulplijn onvoldoende zijn, dan wordt een bedrijfsmaatschappelijk werktraject met beeldbellen geadviseerd.

Door een intensiever traject met een Gimd professional leert de werknemer in drie gesprekken omgaan met de huidige situatie waarin we ons begeven. Dit begeleidingstraject kan uw werknemer helpen om verdere klachten en uitval te voorkomen. Daarnaast kan deze opvang en begeleiding een bijdrage leveren om tot rust te komen en juist meer aandacht te schenken aan de dingen die belangrijk zijn. Kosten voor dit traject bedragen 375 euro.

Wat besproken wordt, is vertrouwelijk en wordt niet zonder toestemming met anderen besproken. Bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn gehouden aan de beroepscode voor maatschappelijk werkers en aan de privacywet.

Zorg voor uw werknemers

Mocht u dit begeleidingstraject beschikbaar willen stellen voor uw werknemers en wilt u graag meer informatie ontvangen over de werkwijze, mail dan naar info@gimd.nl. Wij helpen u graag verder!