Budgetcoaching

De financiële problemen kunnen stress veroorzaken, het functioneren wordt minder en uiteindelijk leidt dit alles vaak tot frequent verzuim. Medewerkers met financiële problemen zijn bovendien gevoeliger voor fraude en veroorzaken vaker bedrijfsongevallen. Het is dus verstandig problemen tijdig te signaleren én aan te pakken.

Lees meer

Schuldhulpverlening

Door financiële problemen systematisch aan te pakken, wordt rust en structuur gecreëerd. Er komt weer evenwicht in de uitgaven en inkomsten. Een schuldenregeling geeft zicht op een toekomst zonder schulden en heeft een positieve invloed op het functioneren en de inzetbaarheid van de medewerker.

Lees meer

Workshops

Er zijn workshops voor werkgevers en de werknemers, waarin u leer problemen te signaleren, bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Lees meer