Budgetcoaching: begeleiding bij financiële problemen

Financiële problemen komen vaker voor dan we soms denken – omdat ze over het algemeen verborgen worden gehouden – en draaien vaak om meer dan geld alleen. Ze ontstaan bij onvoorziene uitgaven, een scheiding, een onverkoopbaar huis, en dat dan meestal gecombineerd met een te hoog uitgavenpatroon. Er ontstaat in veel gevallen al snel een negatieve spiraal. De financiële problemen worden groter, stress neemt toe, het functioneren wordt minder en uiteindelijk leidt dit alles vaak tot frequent verzuim. Medewerkers met financiële problemen zijn bovendien gevoeliger voor fraude en veroorzaken vaker bedrijfsongevallen. Het is dus verstandig problemen tijdig te signaleren én aan te pakken.

Wat houdt budgetcoaching in?

Met de individuele aanpak van onze budgetcoach wordt samen met uw medewerker gewerkt aan het oplossen van de problemen en – minstens zo belangrijk – het aanpakken van de oorzaak. Door middel van een kort onderzoek worden de aard, de omvang en de oorzaak van de problemen in kaart gebracht. Ook wordt bekeken waardoor het budget uit balans (geraakt) is. Daarna doet onze budgetcoach een voorstel voor begeleiding en ondersteuning van uw medewerker bij het op orde brengen van de financiële administratie. Vervolgens worden keuzemogelijkheden in uitgaven besproken én realistische keuzes gemaakt. Uw medewerker gaat daarna zelf aan de slag met het maken van een (jaar)begroting.

Wat levert de budgetcoach u op?

Door de financiële problemen systematisch aan te pakken, wordt rust en structuur gecreëerd. Er komt weer evenwicht in de uitgaven en inkomsten. Tegelijkertijd kunnen nieuwe financiële problemen worden voorkomen. Dit geeft rust en heeft dus een positieve invloed op het functioneren en de inzetbaarheid van uw medewerker. En daar is iedereen bij gebaat.

Wilt u meer informatie over budgetcoaching en onze budgetcoach?

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar info@Gimd.nl.