Schuldhulpverlening: bij financiële problemen en problematische schulden

Het aantal loonbeslagen neemt hand over hand toe. Voor de werkgever vaak het eerste signaal dat een medewerker financiële problemen heeft. Als er nog geen sprake is van problematische schulden, dan biedt een budgetcoach van Grip uitkomst. Bij problematische schulden, wanneer er geen uitzicht meer is op een uitweg, dan schakelen we daarvoor onze schuldhulpverleners van Grip in.

Wat houdt schuldhulpverlening in?

We starten met een Onderzoek en Advies. Hiermee brengen wij de aard, de oorzaak en de omvang van de financiële problemen in kaart. De schulden worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Uw medewerker wordt ondersteund bij de stappen die genomen moeten worden. Er wordt gestructureerd en doelgericht gewerkt aan het realiseren van het afgesproken resultaat. Bij dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas, elektriciteit of water gaan we na of er een convenant is dat kan voorkomen, of we overleggen met de schuldeiser over een regeling.

Wat levert het u op?

Door de financiële problemen systematisch aan te pakken, wordt rust en structuur gecreëerd. Er komt weer evenwicht in de uitgaven en inkomsten. Een schuldenregeling geeft zicht op een toekomst zonder schulden en heeft een positieve invloed op het functioneren en de inzetbaarheid van de medewerker.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar info@Gimd.nl.