Team Gimd Mediation

Gimd Mediation heeft uitsluitend MfN-registermediators in dienst. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze mediations garanderen. Onze professionals worden ondersteund door het Bedrijfsbureau Mediation. Allen staan onder de bevlogen leiding van Lia Groot.

Team Gimd Mediation

Lia
Groot

Manager mediation

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Lia
Groot

Manager mediation

"Ik geloof in mensen en ik geloof in samen."
Lia Groot stelt zich als doel om ook in de meest complexe situaties, mensen in staat te stellen weer met elkaar te praten en tot een oplossing te komen. Als MfN registermediator zet ze zich in om binnen de meest complexe en verstoorde verhoudingen mensen tot hun recht te laten komen. Als manager van het team MfN mediators zet ze zich in om voor klanten het meest optimale resultaat te behalen. Lia heeft brede ervaring als mediator, coach, bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon. Ze is werkzaam (geweest) in het bedrijfsleven, professionele dienstverlening, publieke en semipublieke dienstverlening, financiële en zakelijke dienstverlening, zorg, politie en in het onderwijs. Ze ervaart het mediationproces als telkens een mooie uitdaging om partijen tot een oplossing te laten komen waar ze beiden tevreden mee zijn. Op deze manier kunnen mensen verder met hun (werk)-leven. Klanten zeggen over Lia dat ze op een prettige en rustige manier zonder oordeel doortastend naar een oplossing toewerkt.

Team Gimd Mediation

Carolien
Lamers

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Carolien
Lamers

MfN-registermediator

Team Gimd Mediation

Dorine
van der Drift

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Dorine
van der Drift

MfN-registermediator

Dorine van der Drift is MfN-registermediator sinds 2008 en is gespecialiseerd in arbeidsconflicten. Ze combineert haar werk als mediator met de functie van arbeids- en organisatiedeskundige.
Vanuit die ervaring kijkt ze niet alleen naar de persoonlijke factoren, maar zeker ook naar de rol die mensen daarbij vervullen in de organisatie. Haar gedrevenheid om organisatieprocessen te begrijpen koppelt ze aan een praktische instelling: hoe kun je de onderlinge samenwerking tussen mensen in hun rol verbeteren, op zo’n manier dat de mensen, de organisatie en de klanten van de organisatie er beter van worden?

Team Gimd Mediation

Karina
Geurts-Hoeke

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Karina
Geurts-Hoeke

MfN-registermediator

Karina heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen in werksituatie’s die in een impasse zijn geraakt . Zij deed en doet dit in diverse functies in uiteenlopende soorten van organisaties zowel non-profit als profit en heeft oog voor zowel de menselijke-als de zakelijke aspecten van een relatie.
Met haar achtergrond als bevlogen bedrijfsmaatschappelijk werker/ coach, traumabegeleider, trainer en externe Vertrouwenspersoon PSA heeft zij veel kennis opgebouwd op het gebied van verzuimbegeleiding, re-integratie, samenwerkingsconflicten en vervuld zij hierin regelmatig een bemiddelende en of een adviserende rol.
“Een conflict werkt vaak verlammend. Mensen komen in een soort impasse en graven zich in. Mijn grootste uitdaging als mediator is om mensen weer in beweging te krijgen. Dat doe ik vanuit een neutrale houding en op een coachende manier. De verantwoordelijkheid voor de oplossing blijft bij de deelnemers zelf. Als mediator ondersteun ik hen bij het vinden van een overeenstemming. Het mooie van mediation is dat het gebaseerd is op het streven naar een win-win situatie. Als het goed gaat zijn er geen verliezers . Nog mooier is het als men het conflict kan zien als een kans op iets nieuws, iets beters, gericht op de toekomst.”
Mensen weer met elkaar in gesprek brengen ook in ingewikkelde situaties. Dat vind ik de kracht van mediation en daar ligt mijn passie.

Team Gimd Mediation

Ida
Berhitoe-Stobbe

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Ida
Berhitoe-Stobbe

MfN-registermediator

“Vanuit gezamenlijk belang een positief gesteld doel bereiken.”
Ida Berhitoe werkt sinds 2008 als zelfstandig arbeidsmediator. Haar werk als mediator combineert ze met haar werkzaamheden als geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige. Ida werkt oplossingsgericht, stap voor stap en met focus op de toekomst. Haar werkwijze is effectief, succesvol en geeft snel duidelijkheid. Ida regisseert en begeleidt het mediation proces. Ze zorgt voor machtsevenwicht en voortgang door met lef en humor vragen te stellen zodat mensen weer naar elkaar kunnen gaan luisteren. Ida werkt met passie, integriteit en ze heeft veel hart voor de zaak.

Team Gimd Mediation

Guido
Paap

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Guido
Paap

MfN-registermediator

Guido is vanaf 2010 werkzaam als MFN mediator. Sindsdien heeft hij ongeveer 200 arbeidsmediations uitgevoerd. Guido is specialist op het gebied van reintegratie en Wet verbetering Poortwachter, arbeidsrecht en andere relevante onderwerpen die te maken hebben met arbeidsrelaties.
Naast opdrachten vanuit het MKB heeft Guido vooral ervaring bij grotere organisaties zoals Post NL, Robeco en overheidsinstanties. Heeft veel ervaring met groepsmediations en wordt vaak ingezet bij opdrachten waarbij de voertaal Engels is. Het op een goed georganiseerde wijze nader tot elkaar brengen van partijen blijft de drijfveer en belangrijkste uitdaging!

Team Gimd Mediation

Harald
Morsing

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Harald
Morsing

MfN-registermediator

Harald Morsing is MfN registermediator sinds 2011 en heeft sindsdien vele Mediations uitgevoerd. Heeft zich, zowel wat opleiding als ervaring betreft gespecialiseerd op het vlak van arbeidsgeschillen. Is naast zijn activiteiten als mediator, tevens werkzaam als gecertificeerd register arbeidsdeskundige. Zijn werkstijl als mediator is te typeren als pragmatisch proces(bege)leider met als doel een door partijen gedragen eindresultaat te bereiken.

Team Gimd Mediation

Marjo
Westerman

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Marjo
Westerman

MfN-registermediator

Marjo Westerman is MfN-registermediator. Marjo woont en werkt in het midden van het land. Zij begeleidt mediations in de omgeving van Utrecht, Amersfoort, Hilversum en Amsterdam. Zij is specialist op het gebied van re-integratie, Wet Verbetering Poortwachter, complexe arbeidsverhoudingen en andere relevante onderwerpen die te maken hebben met arbeidsrelaties. Marjo heeft in diverse functies gewerkt in het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en de overheid. Momenteel is zij werkzaam als MfN registermediator, bedrijfsmaatschappelijk werker en coach. Naast de zakelijke kant van de arbeidsverhouding heeft Marjo oog voor de intermenselijke kant van de arbeidsrelatie.
“Een conflict roept vaak heftige emoties op waar mensen soms volledig door in beslag genomen worden. Vaak zijn er al diverse pogingen gedaan om tot een oplossing te komen. Ik vind het prachtig om te zien dat partijen gaande het mediationproces kunnen ontspannen en weer met elkaar in gesprek raken. In de vertrouwelijke omgeving van mediation kan het probleem op tafel komen, wordt er geluisterd en kan er gezocht worden naar een oplossing die voor beiden gaat werken. Als mediator begeleid ik het proces naar overeenstemming met een betrokken en persoonsgerichte benadering maar vanuit een neutrale en onpartijdige houding. Heel mooi werk wanneer ik een Mediation kan afsluiten met een win-win situatie en partijen elkaar recht in de ogen kunnen kijken en tevreden zijn met de afspraken die zij hebben gemaakt.”

Team Gimd Mediation

Nel
Bootsma

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Nel
Bootsma

MfN-registermediator

Ik ben sinds 2006 arbeidsmediator. Mijn ervaring is dat mediation een succesvolle manier is om de vastgelopen communicatie tussen de partijen weer in beweging te brengen met “oog en oor” voor ieders belangen. Mijn stijl is te omschrijven als persoonlijk en directief gecombineerd met een zakelijk en praktische insteek. Ik kan goed luisteren en vraag goed door. Ik zie het als mijn rol om duidelijkheid te stimuleren en om mogelijke oplossingen te verkennen. Het is voor mij altijd een boeiend proces om te zien hoe partijen met ondersteuning van een mediator weer in staat zijn om met elkaar tot een voor beide aanvaardbare oplossing / resultaat te komen.

Team Gimd Mediation

Josephine
van Rosmalen

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Josephine
van Rosmalen

MfN-registermediator

Ieder mens komt in zijn of haar leven in conflictsituatie's terecht .
Veel van die situatie's gaan weer over, ze worden opgelost of vermeden.
Maar sommige conflicten escaleren lelijk , houden mensen elkaar vast in een negatieve spiraal en is hulp nog de enige uitweg naar een oplossing . Het zoeken van mediation is vaak het laatste alternatief .
Het is noodzakelijk om tot een goede oplossing te komen als er grote belangen op het spel staan .
In mijn rol als MfN-registermediator doe ik mijn uiterste best om partijen te begeleiden uit het conflict te geraken zodat er weer ruimte en een ander perspectief ontstaat om verder te kunnen .
Ik heb veel gesprekservaring in gesprekstechnieken, vanuit mijn functies als MfN-registermediator, werkcoach en vertrouwenspersoon, waardoor ik een constructieve bijdrage lever om mensen weer in beweging te krijgen .
Ik ben doortastend, confronterend en empatisch tegelijk . Mensen voelen zich over het algemeen bij mij op hun gemak en begrepen.
Belangrijk in mijn functie als mediator is dat de partijen zelf tot een oplossing komen waar zij beiden achterstaan. Dan wordt de oplossing beter gedragen en kunnen de partijen weer verder. Dat is telkens opnieuw verrrassend en een mooi proces om te begeleiden.

Team Gimd Mediation

Astrid
Hoekstra

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Astrid
Hoekstra

MfN-registermediator

Astrid Hoekstra heeft een juridische achtergrond aangevuld met werkervaring als (interim) HR adviseur. Sinds 2014 is zij MfN-registermediator en richt zij zich als zelfstandige op arbeidsmediation, onder andere als freelancer voor Zorg van de Zaak/ Gimd. Vanuit het HR werkveld begrijpt zij als geen ander de context van arbeidsrelaties en de conflicten die hierin kunnen ontstaan. Haar passie is ‘wat mensen beweegt’ binnen arbeidsrelaties; waarom maken zij (on)bewust de keuzes die zij maken en kunnen ze daarvan het effect zien op de arbeidsrelatie. De oprechte nieuwsgierigheid richting betrokkenen en de ontstane situatie in combinatie met haar doortastendheid en analytische blik maken dat mensen graag onder haar begeleiding het gesprek aangaan. Juist als dit een lastige situatie betreft! Wanneer betrokkenen weer de verbinding met elkaar (durven) aangaan, elkaar letterlijk weer verstaan en er ruimte ontstaat voor begrip leidt mediation vaak tot verbetering van de relatie en duurzame oplossing(en) voor een conflict dat in eerste instantie onoplosbaar leek voor betrokkenen. Wanneer zij blijvend tevreden zijn met de door hen gemaakte keuzes is de mediation in haar optiek geslaagd.

Team Gimd Mediation

Ajoeb
Mohamedajoeb

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Ajoeb
Mohamedajoeb

MfN-registermediator

Ajoeb heeft veel ervaring (200+) in het begeleiden van mensen bij arbeid gerelateerde kwesties. Sinds 2008 is Ajoeb geregistreerd als MfN-registermediator bij de Mediatorsfederatie Nederland en lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging. Hij is zelfstandige en werkzaam voor diverse opdrachtgevers, waaronder GIMD. Als arbeidsmediator heeft hij oog voor de verschillende achtergronden van mensen, die een rol kunnen spelen bij een verstoorde werkrelatie. Met zijn achtergrond van manager, coach, trainer, toezichthouder en externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen heeft hij veel kennis opgebouwd op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter, het arbeidsrecht en de Wet Algemene Gelijke Behandeling.

“Een arbeidsconflict werkt vaak verlammend. Mensen melden zich ziek en communiceren niet meer met elkaar. Mijn taak als mediator is mensen weer in beweging te krijgen en begrip te kweken voor elkaars belangen en behoeften. Het zoeken naar een oplossing doe ik op een oplossingsgerichte wijze. Daarbij maak ik de voor- en nadelen van een oplossingsrichting inzichtelijk voor partijen, zodat zij een weloverwogen keus kunnen maken. Het mooie van mediation vind ik, dat partijen zelf de regie blijven houden en daardoor kunnen kiezen voor de meest acceptabele oplossing. Als het goed gaat komt dat de onderlinge relatie vaak ten goede. Partijen ervaren na het conflict dat daar waar een deur sluit er weer andere deuren opengaan. Mensen in beweging brengen ook in vastgelopen situaties, dat is waar ik voor ga!“

Bedrijfsbureau

Team Gimd Mediation

Tabitha
Kuipers

Casemanager bedrijfsbureau Gimd mediation

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Tabitha
Kuipers

Casemanager bedrijfsbureau Gimd mediation

Als casemanager bij het Bedrijfsbureau voor mediation ben ik met veel enthousiasme, plezier en gedrevenheid aan het werk. Mensen begeleiden die, door wat voor omstandigheden dan ook, in een minder leuke fase terecht zijn gekomen. Bij mediation doe ik het voorwerk voorafgaand aan een mediation traject en geef uitleg over de gang van zaken. Ik neem telefonisch contact op met betreffende partijen om tot overeenstemming te komen zodat er een mediation traject opgestart kan worden. Tevens zorg ik ervoor dat er voor beide partijen op een zo gunstig mogelijk liggende locatie een geschikte kamer gereserveerd wordt op een locatie van Zorg van de Zaak. Een uitermate leuke en afwisselende baan.

Team Gimd Mediation

Joke
Nijborg - Nijland

Casemanager bedrijfsbureau Gimd mediation

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Joke
Nijborg - Nijland

Casemanager bedrijfsbureau Gimd mediation

Als casemanager van het bedrijfsbureau voor mediation kan ik mijn arbeidsethos goed uitvoeren. Namelijk mensen begeleiden in een lastige fase waarin zij zijn beland. Bij mediation mag ik dit doen door het voorwerk te doen voorafgaand aan het mediationproces.
Ik neem contact op met de partijen en probeer betrokken en efficiënt te zijn in mijn telefonische contacten. Samen met de partijen organiseer ik een afspraak voor het mediationgesprek. Eventuele andere zaken zoals het geven van informatie over mediation die van belang zijn voor de start van het mediationgesprek komen ook aan bod.
Het werk is afwisselend en doe ik met veel plezier.