Team Gimd Mediation

Gimd Mediation heeft uitsluitend MfN-registermediators in dienst. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze mediations garanderen. Onze professionals worden ondersteund door het Bedrijfsbureau Mediation. Allen staan onder de bevlogen leiding van Monique van Dongen – van Litsenburg.

Manager Mediation

Monique
van Dongen-van Litsenburg

Manager Mediation

Meer informatie

Monique
van Dongen-van Litsenburg

Manager Mediation

Monique van Dongen-van Litsenburg is Manager Mediation bij Gimd en heeft in de afgelopen jaren verschillende functies ervaring opgedaan als commercieel directeur, trainer, coach, leidinggevende en onderhandelaar. Sinds 5,5 jaar is zij lid van de Raad van toezicht van de Diensten Stichting Mediation, die ondersteunende diensten levert voor de organisaties en verenigingen binnen de Mediators federatie Nederland (MfN).

Al 15 jaar lang houdt Monique zich actief bezig met het vak mediation. Monique vindt het essentieel om gemaakte afspraken te realiseren en samenwerking staat bij haar hoog in het vaandel. Monique is trots op haar mediationteam, alle casemanagers en mediators werken volgens de richtlijnen van het MfN. Het blijft bijzonder om een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de verstoorde werkverhoudingen die zijn ontstaan op het werk.

Mediators

Carolien
Lamers

MfN-registermediator

Meer informatie

Carolien
Lamers

MfN-registermediator

Als arbeidsmediator met gemiddeld 70 mediations op jaarbasis heb ik een belangrijke rol bij kwesties die spelen op de werkvloer.
Mijn werkervaring als werkcoach en leidinggevende in diverse sectoren helpen bij de analyse van kwesties die er zijn rond samenwerken in teams, verzuim en re-integratie waardoor in Mediation resultaat bereikt wordt.
Ik zie het als mijn taak partijen te faciliteren door gezamenlijk gesprek met in beweging te komen. Eerst verkennen waar de schoen wringt en vervolgens kijken we wat nodig is om verder te komen. Alleen als helder is wat men belangrijk vindt zoals erkenning op wat gebeurde in de communicatie, erkenning op inzet en prestaties, kan men de volgende stap bedenken om er uit te komen.
Deze deskundige aanpak resulteert in mooie resultaten en tevreden partijen. De uitkomsten van de medaitions zijn divers van nieuwe samenwerkingafspraken, tot herplaatsing in een ander team of bij een andere werkgever tot beëindiging van het dienstverband. De Mediation uitkomst blijkt een goede basis voor een nieuwe start.
Niemand voelt zich goed bij een conflict. Men wil er uit komen en weet niet hoe. Als mediator bereik ik met volle aandacht luisteren en de juiste vragen stellen dat op tafel komt wat belangrijk is. Met oog voor de belangen komt er ruimte voor de volgende stap.

Dorine
van der Drift

MfN-registermediator

Meer informatie

Dorine
van der Drift

MfN-registermediator

Dorine van der Drift is MfN-registermediator sinds 2008 en is gespecialiseerd in arbeidsconflicten. Ze combineert haar werk als mediator met de functie van arbeids- en organisatiedeskundige.
Vanuit die ervaring kijkt ze niet alleen naar de persoonlijke factoren, maar zeker ook naar de rol die mensen daarbij vervullen in de organisatie. Haar gedrevenheid om organisatieprocessen te begrijpen koppelt ze aan een praktische instelling: hoe kun je de onderlinge samenwerking tussen mensen in hun rol verbeteren, op zo’n manier dat de mensen, de organisatie en de klanten van de organisatie er beter van worden?

Karina
Geurts - Hoeke

MfN-registermediator

Meer informatie

Karina
Geurts - Hoeke

MfN-registermediator

“ Karina heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen in werksituatie’s die in een impasse zijn geraakt . Zij deed en doet dit in diverse functies in uiteenlopende soorten van organisaties zowel non-profit als profit en heeft oog voor zowel de menselijke-als de zakelijke aspecten van een relatie.
Met haar achtergrond als bevlogen bedrijfsmaatschappelijk werker/ coach, traumabegeleider, trainer en externe Vertrouwenspersoon PSA heeft zij veel kennis opgebouwd op het gebied van verzuimbegeleiding, re-integratie, samenwerkingsconflicten en vervuld zij hierin regelmatig een bemiddelende en of een adviserende rol.

“Een conflict werkt vaak verlammend. Mensen komen in een soort impasse en graven zich in. Mijn grootste uitdaging als mediator is om mensen weer in beweging te krijgen. Dat doe ik vanuit een neutrale houding en op een coachende manier. De verantwoordelijkheid voor de oplossing blijft bij de deelnemers zelf. Als mediator ondersteun ik hen bij het vinden van een overeenstemming. Het mooie van mediation is dat het gebaseerd is op het streven naar een win-win situatie. Als het goed gaat zijn er geen verliezers . Nog mooier is het als men het conflict kan zien als een kans op iets nieuws, iets beters, gericht op de toekomst.”
Mensen weer met elkaar in gesprek brengen ook in ingewikkelde situaties. Dat vind ik de kracht van mediation en daar ligt mijn passie. “

Karin
Oudendag

MfN registermediator

Meer informatie

Karin
Oudendag

MfN registermediator

Karin Oudendag is gespecialiseerd in arbeidsmediation. Zij is een bevlogen mediator en deskundig bedrijfsmaatschappelijk werkende. Karin heeft jarenlange ervaring met arbeidsvraagstukken in uiteenlopende soorten van organisaties. Karin weet in haar werk een goede mix neer te zetten van menselijkheid en zakelijkheid.

Gabrielle
Gijsberts

MfN-registermediator

Meer informatie

Gabrielle
Gijsberts

MfN-registermediator

Mr. Gabriëlle Gijsberts heeft meer dan 20 jaar ervaring in conflictbemiddeling, eerst als advocaat, gespecialiseerd in het arbeidsrecht en daarna als MfN-registermediator. Uit ervaring weet zij dat een juridische oplossing weliswaar duidelijkheid geeft, maar vaak niet het werkelijke, onderlinge conflict oplost. Gabriëlle werkt als zelfstandige en is fulltime mediator, onder meer voor Gimd. Zij heeft veel ervaring met mediation bij (langdurig) ziekteverzuim waar een conflict dreigt, of al bestaat. Door haar ervaring weet zij snel tot de kern van de kwestie te komen, waardoor partijen in een kort tijdsbestek duidelijkheid hebben of en hoe zij weer samen verder kunnen. Besluiten partijen dat het beter is om de arbeidsrelatie te beëindigen, dan begeleid Gabriëlle de exit-mediation, waarbij haar juridische achtergrond goed van pas komt.

Gabriëlle staat geregistreerd bij de Mediation Federatie Nederland (MfN) en zij is lid van de Nederlandse Mediation Vereniging (NMv), de MfN Groep Arbeidsmediators en de vereniging van Arbeidsjuristen (VvA). Daarnaast is zij actief als Ambassadeur van de NMv en voorzitter van het bestuur van Utrechtse Mediators, VMRU.

Michiel
Scherphof

MfN-registermediator

Meer informatie

Michiel
Scherphof

MfN-registermediator

Michiel Scherphof is werkzaam bij de Belastingdienst als fiscalist en Adviseur Conflictmanagement, wat onder andere inhoudt dat hij mediationcoördinator is en MfN-registermediator. Bij de Belastingdienst heeft Michiel ervaring opgedaan met fiscale mediations en arbeidsmediations. Hij is tevens als free lancer werkzaam voor Zorg van de Zaak, waar hij arbeidsmediations voor doet. Bij zijn mediations komen zijn actieve luistervaardigheid en zijn inlevingsvermogen goed van pas.

Guido
Paap

MfN-registermediator

Meer informatie

Guido
Paap

MfN-registermediator

Guido is vanaf 2010 werkzaam als MFN mediator. Sindsdien heeft hij ongeveer 200 arbeidsmediations uitgevoerd.
Guido is specialist op het gebied van reintegratie en Wet verbetering Poortwachter, arbeidsrecht en andere relevante onderwerpen die te maken hebben met arbeidsrelaties.
Naast opdrachten vanuit het MKB heeft Guido vooral ervaring bij grotere organisaties zoals Post NL, Robeco en overheidsinstanties. Heeft veel ervaring met groepsmediations en wordt vaak ingezet bij opdrachten waarbij de voertaal Engels is.
Het op een goed georganiseerde wijze nader tot elkaar brengen van partijen blijft de drijfveer en belangrijkste uitdaging!

Harald
Morsing

MfN-registermediator

Meer informatie

Harald
Morsing

MfN-registermediator

Harald Morsing is MfN-registermediator sinds 2011 en heeft sindsdien vele Mediations uitgevoerd. Heeft zich, zowel wat opleiding als ervaring betreft gespecialiseerd op het vlak van arbeidsgeschillen. Is naast zijn activiteiten als mediator, tevens werkzaam als gecertificeerd register arbeidsdeskundige. Zijn werkstijl als mediator is te typeren als pragmatisch proces(bege)leider met als doel een door partijen gedragen eindresultaat te bereiken.

Lia
Groot

MfN-registermediator

Meer informatie

Lia
Groot

MfN-registermediator

Ik geloof in mensen en ik geloof in samen.
Mijn doel is altijd om, ook in de meest moeilijke situaties, mensen in staat te stellen weer met elkaar te praten en tot een oplossing te komen. Als MfN-registermediator zet ik mij als procesbegeleider in om in de meest complexe verstoorde verhoudingen de mensen tot hun recht te laten komen. Ik heb een brede achtergrond in mediation, coaching, bedrijfsmaatschappelijk werk en als vertrouwenspersoon in het bedrijfsleven, professionele dienstverlening, publieke en semipublieke dienstverlening, financiële en zakelijke dienstverlening, zorg, politie en in het onderwijs. Het mediationproces is telkens een mooie uitdaging om de partijen tot een oplossing te laten komen waar ze allebei tevreden mee zijn. Op deze manier kunnen mensen verder met hun (werk)-leven.
Klanten zeggen over mij dat ik op een prettige en rustige manier zonder oordeel doortastend naar een oplossing toewerk.

Marjo
Westerman

MfN-registermediator

Meer informatie

Marjo
Westerman

MfN-registermediator

Marjo Westerman is MfN-registermediator. Marjo woont en werkt in het midden van het land. Zij begeleidt mediations in de omgeving van Utrecht, Amersfoort, Hilversum en Amsterdam. Zij is specialist op het gebied van re-integratie, Wet Verbetering Poortwachter, complexe arbeidsverhoudingen en andere relevante onderwerpen die te maken hebben met arbeidsrelaties. Marjo heeft in diverse functies gewerkt in het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en de overheid. Momenteel is zij werkzaam als MfN-registermediator, bedrijfsmaatschappelijk werker en coach. Naast de zakelijke kant van de arbeidsverhouding heeft Marjo oog voor de intermenselijke kant van de arbeidsrelatie.

“Een conflict roept vaak heftige emoties op waar mensen soms volledig door in beslag genomen worden. Vaak zijn er al diverse pogingen gedaan om tot een oplossing te komen. Ik vind het prachtig om te zien dat partijen gaande het mediationproces kunnen ontspannen en weer met elkaar in gesprek raken. In de vertrouwelijke omgeving van mediation kan het probleem op tafel komen, wordt er geluisterd en kan er gezocht worden naar een oplossing die voor beiden gaat werken. Als mediator begeleid ik het proces naar overeenstemming met een betrokken en persoonsgerichte benadering maar vanuit een neutrale en onpartijdige houding. Heel mooi werk wanneer ik een Mediation kan afsluiten met een win-win situatie en partijen elkaar recht in de ogen kunnen kijken en tevreden zijn met de afspraken die zij hebben gemaakt.”

Nel
Bootsma

MfN registermediator

Meer informatie

Nel
Bootsma

MfN registermediator

Ik ben sinds 2006 arbeidsmediator. Mijn ervaring is dat mediation een succesvolle manier is om de vastgelopen communicatie tussen de partijen weer in beweging te brengen met “oog en oor” voor ieders belangen. Mijn stijl is te omschrijven als persoonlijk en directief gecombineerd met een zakelijk en praktische insteek. Ik kan goed luisteren en vraag goed door. Ik zie het als mijn rol om duidelijkheid te stimuleren en om mogelijke oplossingen te verkennen. Het is voor mij altijd een boeiend proces om te zien hoe partijen met ondersteuning van een mediator weer in staat zijn om met elkaar tot een voor beide aanvaardbare oplossing / resultaat te komen.

Josephine
van Rosmalen

MfN-registermediator

Meer informatie

Josephine
van Rosmalen

MfN-registermediator

Ieder mens komt in zijn of haar leven in conflictsituatie's terecht .
Veel van die situatie's gaan weer over, ze worden opgelost of vermeden.
Maar sommige conflicten escaleren lelijk , houden mensen elkaar vast in een negatieve spiraal en is hulp nog de enige uitweg naar een oplossing . Het zoeken van mediation is vaak het laatste alternatief .
Het is noodzakelijk om tot een goede oplossing te komen als er grote belangen op het spel staan .
In mijn rol als MfN-registermediator doe ik mijn uiterste best om partijen te begeleiden uit het conflict te geraken zodat er weer ruimte en een ander perspectief ontstaat om verder te kunnen .
Ik heb veel gesprekservaring in gesprekstechnieken, vanuit mijn functies als MfN-registermediator, werkcoach en vertrouwenspersoon, waardoor ik een constructieve bijdrage lever om mensen weer in beweging te krijgen .
Ik ben doortastend, confronterend en empatisch tegelijk . Mensen voelen zich over het algemeen bij mij op hun gemak en begrepen.
Belangrijk in mijn functie als mediator is dat de partijen zelf tot een oplossing komen waar zij beiden achterstaan. Dan wordt de oplossing beter gedragen en kunnen de partijen weer verder. Dat is telkens opnieuw verrrassend en een mooi proces om te begeleiden.

Astrid
Hoekstra

MfN-registermediator

Meer informatie

Astrid
Hoekstra

MfN-registermediator

Astrid Hoekstra heeft een juridische achtergrond aangevuld met werkervaring als (interim) HR adviseur. Sinds 2014 is zij MfN-registermediator en richt zij zich als zelfstandige op arbeidsmediation, onder andere als freelancer voor Zorg van de Zaak/ Gimd. Vanuit het HR werkveld begrijpt zij als geen ander de context van arbeidsrelaties en de conflicten die hierin kunnen ontstaan. Haar passie is ‘wat mensen beweegt’ binnen arbeidsrelaties; waarom maken zij (on)bewust de keuzes die zij maken en kunnen ze daarvan het effect zien op de arbeidsrelatie. De oprechte nieuwsgierigheid richting betrokkenen en de ontstane situatie in combinatie met haar doortastendheid en analytische blik maken dat mensen graag onder haar begeleiding het gesprek aangaan. Juist als dit een lastige situatie betreft! Wanneer betrokkenen weer de verbinding met elkaar (durven) aangaan, elkaar letterlijk weer verstaan en er ruimte ontstaat voor begrip leidt mediation vaak tot verbetering van de relatie en duurzame oplossing(en) voor een conflict dat in eerste instantie onoplosbaar leek voor betrokkenen. Wanneer zij blijvend tevreden zijn met de door hen gemaakte keuzes is de mediation in haar optiek geslaagd.

Bedrijfsbureau

Joke
Nijborg - Nijland

Casemanager Bedrijfsbureau Gimd-Mediation

Meer informatie

Joke
Nijborg - Nijland

Casemanager Bedrijfsbureau Gimd-Mediation

Als casemanager van het bedrijfsbureau voor mediation kan ik mijn arbeidsethos goed uitvoeren. Namelijk mensen begeleiden in een lastige fase waarin zij zijn beland. Bij mediation mag ik dit doen door het voorwerk te doen voorafgaand aan het mediationproces.
Ik neem contact op met de partijen en probeer betrokken en efficiënt te zijn in mijn telefonische contacten. Samen met de partijen organiseer ik een afspraak voor het mediationgesprek. Eventuele andere zaken zoals het geven van informatie over mediation die van belang zijn voor de start van het mediationgesprek komen ook aan bod.
Het werk is afwisselend en doe ik met veel plezier.

José
Schaaf

Casemanager Bedrijfsbureau Gimd-Mediation

Meer informatie

José
Schaaf

Casemanager Bedrijfsbureau Gimd-Mediation

Als casemanager bij het Bedrijfsbureau voor mediation ben ik met veel enthousiasme, plezier en gedrevenheid aan het werk. Mensen begeleiden die, door wat voor omstandigheden dan ook, in een minder leuke fase terecht zijn gekomen. Bij mediation doe ik het voorwerk voorafgaand aan een mediation traject en geef uitleg over de gang van zaken. Ik neem telefonisch contact op met betreffende partijen om tot overeenstemming te komen zodat er een mediation traject opgestart kan worden. Tevens zorg ik ervoor dat er voor beide partijen op een zo gunstig mogelijk liggende locatie een geschikte kamer gereserveerd wordt op een locatie van Zorg van de Zaak. Een uitermate leuke en afwisselende baan.

Overdag tussen 8.30 - 17.00 uur 088 - 800 85 00

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl