De vertrouwenspersoon

Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie door collega’s: allemaal vormen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag dat helaas maar al te vaak voorkomt op de werkvloer. Denk aan het stelselmatig negeren van een collega, het maken insinuerende opmerkingen, het uiten van dreigementen, het gebruiken van fysiek geweld. De sfeer op het werk wordt er niet beter op, u gaat minder goed presteren en u kunt er letterlijk ziek van worden. Het is dus uitermate belangrijk om op tijd aan de bel te trekken wanneer u te maken krijgt met welke vorm dan ook van grensoverschrijdend gedrag.

Hoe kan GIMD u helpen wanneer u te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag?
Bij ons werken bedrijfsmaatschappelijk werkers die u kunnen helpen wanneer u te maken krijgt met ongewenst gedrag. Zij kunnen als onafhankelijke vertrouwenspersoon fungeren. U krijgt dan steun, hulp en advies om de situatie te veranderen door nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en oplossingsgericht het gesprek aan te gaan met degene die het ongewenst gedrag vertoont of de leidinggevende. Oplossingen kunnen zijn: de kwestie (opnieuw) bespreekbaar maken, mediation, of het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen – hoewel we dat laatste altijd zoveel mogelijk willen voorkomen. U maakt tijdens dit kortdurend traject steeds uw eigen keuzes als het gaat om de weg die u wilt bewandelen. U bepaalt ook zelf voor welke oplossing u kiest. De vertrouwenspersoon heeft namelijk een ondersteunende rol en is dus geen mediator. Hij of zij staat u dus met raad en daad terzijde, maar uiteindelijk beslist u welke weg u inslaat. Alles wat u tijdens dit traject met de vertrouwenspersoon bespreekt, wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Wilt u meer informatie over de vertrouwenspersoon van GIMD en wat die voor u kan betekenen?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar supportcenter@gimd.nl.

Overdag tussen 8.30 - 17.00 uur 088 - 800 85 00

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl