Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag: het komt helaas maar al te vaak voor op de werkvloer. Het pesten van medewerkers, bijvoorbeeld. Denk aan het systematisch leeghalen van postvakjes waardoor iemand bijvoorbeeld niet op de hoogte is van roosterwijzigingen en daardoor in de problemen komt. Of aan het valselijk beschuldigen van iemand. En natuurlijk hoort ook seksuele intimidatie onder de noemer ongewenst gedrag – van het maken van vervelende opmerkingen tot daadwerkelijk seksueel geweld.

Wat doet de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag?

Vanuit de Arbowet bent u als werkgever verplicht uw medewerkers een veilige werkomgeving te bieden en ze zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. De Klachtencommissie Ongewenst Gedrag is een van de pijlers van uw beleid op dit gebied en bestaat uit een jurist, een psychosociaal deskundige, een secretaris en twee leden. Zij oordelen of de klacht over het grensoverschrijdend gedrag ontvankelijk is. Met andere woorden: staat de aard van de klacht in de klachtenregeling. Daarna volgt hoor en wederhoor, waarna de klacht al dan niet gegrond wordt verklaard. Tenslotte wordt advies uitgebracht aan bestuurders of directie van de organisatie (die overigens niet verplicht zijn om dit advies op te volgen).

Om klachten goed af te handelen is het van groot belang dat in uw Klachtencommissie voldoende kennis en vaardigheden op juridisch en psychosociaal/gedragskundig gebied aanwezig zijn. Die kennis is niet altijd binnen uw eigen organisatie aanwezig. Bovendien is het wenselijk om voor ieder lid van de Klachtencommissie ook een vervangend lid beschikbaar te hebben.

Kies voor een Klachtencommissie van Gimd…

U kunt een professional van Gimd opnemen als lid of vervangend lid van uw interne commissie. Dan bent u verzekerd van een psychosociaal deskundige. Onze professionals zijn ervaren bedrijfsmaatschappelijk werkers met een post-hbo-opleiding en hebben ‘Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’ als specialisatie. Ze hebben ruime ervaring als vertrouwenspersoon en zorgen ervoor dat klachten over grensoverschrijdend gedrag professioneel en deskundig worden afgehandeld.

… of laat Gimd de volledige invulling van uw Klachtencommissie verzorgen

U kunt ook de volledige invulling van uw Klachtencommissie door ons laten verzorgen. Daarmee is de deskundigheid en onafhankelijkheid van uw commissie optimaal geborgd. De voordelen daarvan zijn:

  • u hoeft geen eigen medewerkers op te leiden voor het lidmaatschap van uw Klachtencommissie;
  • de commissie beschikt over ruime kennis en ervaring, en houdt zijn kennis op peil door intervisie, interne consultatie en deskundigheidsbevordering;
  • u hoeft geen beroep te doen op de (schaarse) tijd van uw eigen medewerkers;
  • de commissie geeft een objectief advies dat recht doet aan de ingediende klacht, de klager en de aangeklaagde.

Hoe ziet het contract eruit?

U betaalt eenmalig voor ons introductiepakket, aan het begin van de overeenkomst. Dat pakket bestaat uit:

  • het beschikbaar stellen van een complete Klachtencommissie bestaande uit een voorzitter, twee leden en een secretaris/ notulist;
  • het voeren van een oriënterend gesprek door de voorzitter;
  • de kennismaking met sleutelfiguren (bijvoorbeeld HR, OR, Arbo-coördinator)
  • een screening van en advies over het bestaande beleid in relatie tot de Klachtencommissie;
  • het aanleveren van een voorlichtingsstuk voor gebruik binnen de organisatie.

Daarna betaalt u een vaste bijdrage per jaar, waarvoor we per direct inzetbaar zijn. Mensen worden jaarlijks bijgeschoold en we evalueren aan het begin van het nieuwe jaar samen het voorgaande. Als er sprake is van een klacht, dan worden de uren van voorzitter, leden en secretaris/notulist gefactureerd. Voor een aanvullende bijdrage kunt u dan ook gebruik maken van een van onze locaties. Kiest u ook voor een van onze vertrouwenspersonen, dan profiteert u van extra korting.

Wilt u meer informatie over de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar info@Gimd.nl.