Vertrouwenspersoon voor verwijzers

Uw cliënt heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we onder andere pesterijen, discriminatie, (seksuele) intimidatie of integriteitsschendingen.

Vanuit uw rol als verwijzer bent u op zoek naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon die uw cliënt helpt het gedrag te stoppen, waardoor de schadelast beperkt wordt.

Gimd: ervaren en onafhankelijke vertrouwenspersonen

Met een vertrouwenspersoon van Gimd bent u verzekerd van:

 • Hbo+ opgeleidde professionals;
 • Erkende opleiding tot vertrouwenspersoon;
 • Registratie bij de LVV;
 • Jaarlijkse na- en bijscholing;
 • Kwaliteitsborging;
 • Vervanging bij afwezigheid;
 • Landelijke dekking dus altijd een professional in de buurt;
 • Decennialange ervaring in het adviseren van organisaties op het gebied van sociale veiligheid;
 • (On)gevraagd advies over de sociale veiligheid binnen de organisatie van uw cliënt.

Werkwijze Gimd externe vertrouwenspersoon

Wanneer uw cliënt zich meldt bij de Gimd vertrouwenspersoon dan wijst deze hem op zijn wettelijke rechten. Een vertrouwenspersoon van Gimd kent het beleid van de organisatie en deelt dit met uw cliënt. Samen bespreken zij de opties die uw cliënt heeft. Uw cliënt bepaalt vervolgens zelf of (en welke) vervolgactie hij neemt.

De begeleiding van de externe vertrouwenspersoon richt zich op het ondersteunen van uw cliënt. Door de kwetsbaarheid van het onderwerp is het voor een cliënt van grote toegevoegde waarde dat een professional ondersteunt en adviseert in deze kwestie binnen de werksituatie.

De Gimd vertrouwenspersonen staan geregistreerd bij de beroepsvereniging Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen (LVV). Deze registratie toont aan dat de vertrouwenspersoon aan de gestelde beroepseisen voldoet.

Praktische informatie:

 • Het eerste telefonische contact vindt binnen 2 werkdagen plaats. In dit gesprek maken we de afspraak voor het eerste persoonlijke contact. Ook is er ruimte voor het verhaal van uw cliënt;
 • Het eerste persoonlijke gesprek vindt binnen 5 werkdagen plaats;
 • De doorlooptijd en het aantal gesprekken is afhankelijk van de situatie.

Klachtencommissie

Heeft u te maken met een situatie waarbij uw cliënt of de werkgever behoefte heeft aan een onafhankelijke klachtencommissie? Ook dan kunt u terecht bij Gimd.