Vertrouwenspersoon voor werknemers

Grensoverschrijdend gedrag stopt niet vanzelf

Een sociaal veilige werkomgeving is belangrijk om je werk goed te kunnen doen. Zo kun jij je volledig en onbevangen op je werk richten. Wanneer er sprake is van pesterijen, discriminatie, (seksuele) intimidatie, integriteitschendingen of ander grensoverschrijdend gedrag, is het belangrijk om hier zo snel mogelijk actie op te ondernemen. De situatie stopt (meestal) niet vanzelf. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 1 op de 6 werknemers te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.

In eerste instantie ga je naar je leidinggevende wanneer jij of je collega te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. Kun of wil je niet naar je leidinggevende, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon binnen jouw organisatie. Deze helpt je om de situatie te stoppen.

Wie is de vertrouwenspersoon in jouw organisatie?

Op intranet, via HR of in de personeelsgids vind je wie in jouw organisatie de vertrouwenspersoon is en hoe je contact kunt opnemen. Sommige werkgevers hebben een interne vertrouwenspersoon in dienst. Andere werkgevers hebben een externe vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld via Gimd. Vertrouwenspersonen staan geregistreerd bij de beroepsvereniging Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV). Deze registratie toont aan dat de vertrouwenspersoon aan de gestelde beroepseisen voldoet.

Werkwijze Gimd externe vertrouwenspersoon

Heeft jouw werkgever een overeenkomst met Gimd, dan maak je telefonisch een eerste afspraak met de externe vertrouwenspersoon. Hier heb je geen toestemming van je werkgever of leidinggevende voor nodig. De inhoud van het gesprek is vertrouwelijk: de inhoud van het gesprek blijft tussen jou en de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor jou. Ben je slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag dan is het fijn dat er iemand is die jou ondersteunt en adviseert over deze kwestie.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en vraagt door. De vertrouwenspersoon vertelt je wat je rechten zijn en legt uit wat het beleid van je werkgever is. De vertrouwenspersoon helpt je bij het bepalen van de aanpak. Samen bepalen jullie welke vervolgstappen nodig zijn om tot een oplossing te komen. Jij hebt hier de vrije keuze in: jij bepaalt of, en welke, vervolgstap je zet.

Mogelijke vervolgstappen

De volgende vervolgstappen zijn mogelijk wanneer je besluit actie te ondernemen:

  • Je gaat een gesprek aan met de ander (met of zonder de vertrouwenspersoon);
  • Je dient een officiële klacht in bij een onafhankelijke klachtencommissie. De vertrouwenspersoon begeleidt je hierin;
  • Je maakt een melding bij de integriteitfunctionaris van je werkgever of de vertrouwenspersoon maakt een anonieme melding voor jou. Hiervoor is jouw schriftelijke toestemming nodig.

Onderstaand filmpje van LVV legt uit hoe de vertrouwenspersoon werkt.