Privacystatement Gimd

Iedereen loopt kans om in onze complexe wereld geconfronteerd te worden met beperkingen in ons zelf. En daarmee vast te lopen. Gimd zoekt samen met jou naar de belangrijke draaiknoppen voor verandering. In dat proces deel je natuurlijk -gevoelige- persoonsgegevens met ons. Wij zien bescherming van jouw privacy als de basis van de vertrouwensrelatie die we met jou aangaan. Je kunt er dan ook op vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens omgaan.
Bij jouw aanmelding bij Gimd krijgen wij van jou of jouw verwijzer (bijvoorbeeld jouw werkgever of de bedrijfsarts) de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Wanneer je een behandeling start bij Gimd wordt natuurlijk een dossier aangelegd. Gimd verzamelt daarbij alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken.