Privacystatement Gimd

Iedereen loopt kans om in onze complexe wereld geconfronteerd te worden met beperkingen in onszelf en daarmee vast te lopen. Gimd zoekt samen met u naar de belangrijke draaiknoppen voor verandering. In dat proces deelt u persoonsgegevens met ons. Wij zien bescherming van uw privacy als de basis van de vertrouwensrelatie die we met u aangaan. U kunt er dan ook op vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

Bij uw aanmelding bij Gimd krijgen wij van u of uw verwijzer (bijvoorbeeld uw werkgever of de bedrijfsarts) de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Wanneer u een behandeling start bij Gimd wordt natuurlijk een dossier aangelegd. Gimd verzamelt daarbij alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken.

Met deze privacystatement informeert Gimd u over de persoonsgegevens die worden verwerkt en hoe deze zo goed mogelijk beschermd worden. Deze privacystatement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, klanten (werkgevers), en bezoekers van de Gimd-website.

Deze privacystatement is van toepassing op Gimd BV, onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk. In de privacystatement wordt met het gebruik van de naam Gimd alle van toepassing zijnde bedrijfsonderdelen bedoeld.

Deze privacystatement is ook beschikbaar in het Engels. This privacystatement is also available in English.