Over Gimd
Werkend in Balans

Over Gimd

Gimd: werkend in balans
Zoals de wereld verandert, zo verandert ook ons werk. Verandering is een gegeven geworden, een constante. Maar mensen houden niet van verandering. En dat kan leiden tot ontevreden, gedemotiveerde of cynische medewerkers, en verzuim. Wat voor de werkgever verminderde inzetbaarheid, kwaliteits- en productieverlies betekent. Gimd helpt werknemer en werkgever om te gaan met veranderingen, en een nieuwe balans te vinden.

Wat we doen
Gimd is specialist op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk: resultaatgerichte psychosociale begeleiding van werknemers, teams en leidinggevenden. Daarnaast leveren we diensten op het gebied van o.a. conflictmanagement, traumaopvang, vertrouwenspersonen, managementcoaching, financiële hulpverlening, trainingen en workshops, en teambegeleiding. Dat doen we landelijk, met 125 ervaren professionals op het gebied van psychosociale begeleiding, training en advies. Ons doel is het creëren van een effectieve en plezierige werkomgeving die medewerkers energie geeft en waarin doelstellingen en drijfveren van werkgever en werknemer in balans zijn. Dankzij onze dienstverlening kan de opdrachtgever de individuele en collectieve arbeidssatisfactie en motivatie, en daarmee de duurzame inzetbaarheid en productiviteit, aantoonbaar verbeteren.

Waarom 43% van de markt al met ons werkt
We zijn marktleider. En dat zijn we niet voor niets:

  • Al onze professionals zijn geregistreerd bij beroepsverenigingen NVMW (bedrijfsmaatschappelijk werkers), NOBCO (coaches) en NVo2 (trainers). Ze beschikken over de meest actuele, resultaatgerichte methodes en werken oplossingsgericht. Ze denken niet in problemen, maar in oplossingen. Empowerment staat centraal: het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van de cliënt, en zijn context om te veranderen.
  • We leveren betekenisvolle, uiterst kwalitatieve managementrapportages. Door gebruik te maken van ons marktleiderschap (en 40 jaar ervaring) hebben wij diverse (online) tools ontwikkeld. Hiermee kunnen wij niet alleen de resultaten van onze dienstverlening bij de organisatie zichtbaar maken, maar ook de benchmark voor de branche laten zien.
  • We maken deel uit van het inzetbaarheidsbeleid. Van alle activiteiten die wij uitvoeren is 60% van de cliënten niet verzuimend en gaat ook niet verzuimen. Dat levert niet alleen een hogere productiviteit en arbeidssatisfactie op – het scheelt ook heel veel geld en geregel.
  • We werken met snelle, korte interventies, die gericht zijn op het geven van handvatten aan cliënten om de eigen regie weer te pakken. Tachtig procent van de trajecten is afgerond binnen vijf gesprekken. Dat betekent een overzichtelijk traject waarvan van tevoren de duur en de investering bekend is.
Overdag tussen 8.30 - 17.00 uur 088 - 800 85 00

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl