Webinar Werkstress & Verbinding op de werkvloer

Op donderdag 16 november was het webinar Werkstress & Verbinding op de werkvloer. Tijdens dit webinar gaven onze experts hun visie op werkstress. Er werden tips gedeeld om werkstress tegen te gaan door de kracht van verbinding. Werkstress kan voortkomen uit een gebrek aan verbinding op het werk. Bijvoorbeeld, een gebrek aan sociale steun, een gebrek aan communicatie of een ongezonde werkrelatie kan leiden tot gevoelens van isolatie, onzekerheid en verhoogde stress. Aan het woord zijn Gimd directeur Monique van Dongen – van Litsenburg, regiomanager Karina Geurts en trainer en coach Reja Reijngoud.

Het webinar kijk je hier terug:

Week van de werkstress 2023 - inspiratiedocument

Download

Stress door werkdruk - toolkaart

Download

Stresstest

Ervaar je een (te) hoge werkdruk? Doe de test om uit te vinden wat voor rol stress op dit moment in jouw leven speelt.