De B is van Bedrijfsmaatschappelijk werk: blog van de directie

Blog door Monique van Dongen – van Litsenburg, Algemeen Directeur Gimd.

Als bedrijfsmaatschappelijk werker heb je een prachtig beroep, ik kijk met veel warme gevoelens terug op mijn opleiding en mijn werk als uitvoerend professional. Veel mensen weten dit niet van mij maar van huis uit ben ik opgeleid als bedrijfsmaatschappelijk werker. Ik heb tien jaar als bedrijfsmaatschappelijk werker gewerkt, ik draaide crisisdiensten (met een paarse buzzer aan mijn riem), ik was vertrouwenspersoon en conflictbemiddelaar bij arbeidsconflicten. Dus ik weet van welke meerwaarde je als professional bent. Je kunt echt van betekenis zijn en dat geeft een gevoel van voldoening en zingeving.

Geïnteresseerd in mensen

Ik ben geïnteresseerd in mensen en de ontwikkeling die ze doormaken. Het is nou eenmaal niet vanzelfsprekend om een stabiel en evenwichtig leven te hebben. De één worstelt meer dan de ander met een persoonlijk groeiproces en ontwikkeling. De verschillen die er zijn door waar jouw wieg staat, de kansen je krijgt en de kansen die je creëert. Waar de één harder moet werken, is het voor de ander vanzelfsprekend om goed terecht te komen. In combinatie met de zakelijke kant van het maatschappelijk werk waarbij er niet alleen naar het individu wordt gekeken maar ook naar de relatie en samenwerking met het bedrijf; dat maakt het complex en daardoor ook direct interessant. Ik zag mijzelf wel in die rol. Het is daarbij de uitdaging om in de begeleiding van de cliënt de context en het balanceren in een (politiek) spanningsveld mee te nemen in de gesprekken.

Opleiding

Na mijn middelbare school heb ik op 19 jarige leeftijd gekozen voor de opleiding HSAO maatschappelijk werk en dienstverlening, gevolgd door Post HBO Schoolmaatschappelijk werk en een aantal jaren later volgde ik een opleiding tot MfN registermediator. Tijdens mijn opleiding heb ik veel geleerd, ook weer over mensen en hoe verschillend we allemaal zijn. Op de opleiding zag ik een enorme diversiteit aan medestudenten. We waren elkaars oefenmateriaal en we hebben elkaar door en door leren kennen. Na de colleges gingen we in kleine groepen door tot in de late uurtjes. Dat werd veel debatteren, over maatschappelijke issues, politieke zaken, veranderkundige modellen zoals waarom houdt de westerse wereld de derde wereld arm of het oefenen met verschillende methodieken. Ik koester warme herinneringen aan deze tijd. Wat waren we fanatiek, fel en kritisch. Het heeft me geleerd om breder naar de context te kijken. Het Schoolmaatschappelijk werk was eigenlijk een uitstapje, dat me bevestigde dat ik als bedrijfsmaatschappelijk werker aan de slag wilde.

Complexiteit

De maatschappelijke context is complexer geworden en nog meer van invloed geworden op hoe mensen daar in kunnen vastlopen. Dat maakt het werk van een bedrijfsmaatschappelijk werker extra van belang. Je kunt als professional zo betekenisvol zijn. Na mijn opleiding ging ik zelf aan de slag voor heel diverse opdrachtgevers. Zo kon ik tijdens mijn spreekuur een medewerker van het COA begeleiden in haar machteloosheid bij het omgaan met vluchtelingenproblematiek, vervolgens een telecom – medewerker begeleiden bij het omgaan met verlies en rouw, dan een HR manager advies geven en vervolgens een conflictbemiddeling op directieniveau uitvoeren. In de dagelijkse praktijk als professional maak je veel mee, dat is nog steeds zo. Het leven is steeds complexer geworden en daarmee ook de complexiteit en de zwaarte van de problematiek. Bij Gimd bedienen we klanten die werkzaam zijn in verschillende sectoren, met een verschillend opleidings- en werkniveau. Vanuit de opleiding leer je hoe je op het niveau van de cliënt kunt afstemmen en betekenisvol kunt zijn.

Bedrijfsmaatschappelijk werk anno nu

Tegenwoordig zien we dat steeds meer organisaties kiezen voor een bedrijfsmaatschappelijk werker in-huis. In zo’n samenwerking is de Gimd professional één (of meerdere dagen) op locatie aanwezig bij de werkgever. Dan merk je dat de advieskant van het bedrijfsmaatschappelijk werk steeds meer body krijgt. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan van binnenuit mee kijken en veel eerder de vinger op de zere plek leggen. Dan kun je samen echt snel stappen zetten en preventief aan de slag met de uitdagingen waar de organisatie tegenaan loopt. Dit kan bijvoorbeeld een hoog verzuim zijn, waardoor een extra hoge werkdruk op de medewerker die er nog wel staat ontstaat. Hoe voorkom je dat medewerkers uitvallen en breng je het ziekteverzuim terug. Of er is te weinig binding tussen kantoormedewerkers onderling omdat ze uitsluitend vanuit huis werken waardoor grijs verzuim op de loer ligt. Of een klimaat waar het niet sociaal veilig blijkt te zijn. Et cetera. Ik vind het mooi om te zien dat steeds meer werkgevers de meerwaarde van de preventieve inzet bedrijfsmaatschappelijk werk kunnen ervaren. Maar ook de erkenning die we er inmiddels voor krijgen, want de cijfers tonen aan dat we daar heel sterk in zijn.

Deze blog is onderdeel van de campagne De B is van Bedrijfsmaatschappelijk werk, waarbij Gimd extra aandacht besteedt aan de meerwaarde van bedrijfsmaatschappelijk werk en kennis deelt over onze expertise. 

Meer weten?

Meer weten over wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Gimd denkt graag met je mee. Neem contact met ons op of lees meer over de expertise bedrijfsmaatschappelijk werk via de website.