Bedrijfsmaatschappelijk werk loont!

Tijdens de campagne B is van Bedrijfsmaatschappelijk werk besteedt Gimd extra aandacht aan onze kernexpertise. Wat hebben we als bedrijfsmaatschappelijk werkers en organisatie de afgelopen 50 jaar geleerd maar vooral; hoe brengt onze kennis en ervaring medewerkers verder. Daarnaast vergeten we natuurlijk ook de B van Bedrijfsmaatschappelijk werk niet. Wat levert Bedrijfsmaatschappelijk werk op voor jou als werkgever?

Met de start van de campagne B is van Bedrijfsmaatschappelijk werk vertellen we over wat we al sinds 1970 goed kunnen. Maar presenteren we ook de cijfers van 2023. Aan de hand van de infographic met de resultaten over 2023 van Bedrijfsmaatschappelijk werk zoomen we verder in. Bekijk hier de infographic!

Groei

De afgelopen jaren zagen we een gestage groei in het aantal medewerkers dat zich bij onze bedrijfsmaatschappelijk werkers meldde. De groei was in 2022 het sterkst (25%) maar ook in 2023 zagen onze bedrijfsmaatschappelijk werkers weer méér medewerkers. Niet verwonderlijk gezien het feit dat 1 op de 5 medewerkers kampt met een psychische disbalans, waarbij in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 34 jaar zelfs 1 op 4 medewerkers aangeeft burn-out klachten te ervaren.*

Kosten van uitval

Bij zowel mannen als vrouwen is psychisch verzuim de meest voorkomende oorzaak van langdurig verzuim (42 t/m 730 dagen). Bij mannen veroorzaakt dit 31,1% van het langdurende verzuim en bij vrouwen 43,2%*. Psychische klachten of stress-gerelateerd verzuim, brengt dan ook aanzienlijke kosten met zich mee voor de werkgever. Deze kosten zijn gemiddeld € 45.000,00 per jaar per medewerker.

Resultaten

In 2023 meldden zich 10.500 medewerkers bij de Gimd bedrijfsmaatschappelijk werker, 62,5% vrouw en 35,5% man. Gimd werkt op basis van het 5 gesprekken model. In 81% van de trajecten is de medewerker in 5 gesprekken geholpen. Onze professionals werken oplossingsgericht. Tijdens de begeleiding behoudt de medewerker zelf de regie. Voor een medewerker met een complexe en/of meervoudige hulpvraag is het in sommige gevallen nodig om de begeleiding te verlengen (19%). Aan het eind van het traject meldt de medewerker in 98% van de begeleidingstrajecten dat zijn inzetbaarheid gelijk is gebleven of toegenomen. In 94% van de trajecten werd de vooraf bepaalde doelstelling geheel of gedeeltelijk behaald.

Van de medewerkers die ziek waren tijdens de intake heeft 85% bij afsluiting van het traject zijn werk hervat.

Aanleiding hulpvraag

In 58% van de gevallen waren persoonlijke omstandigheden reden om contact op te nemen en in 42% van de gevallen was de hulpvraag werk gerelateerd. We zien hierin een verschuiving. In 2022 was het merendeel (64%) van de hulpvragen nog werk gerelateerd.

De aanleiding waarmee een medewerker zich meldt bij Bedrijfsmaatschappelijk werk is divers. We zien echter al jarenlang een vrij stabiele top 3 met een steeds wisselende volgorde. Voor 2023 gold

  1. Verwerkingsproblemen (8,5%)
  2. Werk-privé balans (7,7%)
  3. Stress en (dreigende) burnout (7,6%)

Preventie

In meer dan de helft van de gevallen werd bedrijfsmaatschappelijk werk preventief ingezet. De medewerker was nog niet ziek. Door de preventieve inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk wordt uitval voorkomen. Dit wordt nog duidelijker vanuit de resultaten van de inzet. Het percentage medewerkers dat nóg niet ziek was maar wel dreigde uit te vallen ten tijde van het intakegesprek was 28%. Ten tijde van het afsluitende gesprek was dit minder dan 10%. Tijdens het traject re-integreerde een flink deel van de zieke medewerkers terug naar werk. Het percentage daalde van 48% (bij de intake) naar 34% (bij de afsluiting). Van de medewerkers die ziek waren tijdens de intake heeft 85% bij afsluiting van het traject zijn werk hervat.

Bedrijfsmaatschappelijk werk loont

Als je kijkt naar de cijfers van 2023 kun je het niet missen. Het is overduidelijk; bedrijfsmaatschappelijk werk loont bij het voorkomen van verzuim en verkorten van verzuim. En dat kan je als werkgever veel besparen.

*Bron TNO en VZinfo.nl

Dit artikel is onderdeel van de campagne De B is van Bedrijfsmaatschappelijk werk, waarbij Gimd extra aandacht besteedt aan de meerwaarde van bedrijfsmaatschappelijk werk en kennis deelt over onze expertise.