In ons werk staat de mens centraal

We werken voor en met mensen. Dus mag u van ons een betrokken, persoonsgerichte benadering verwachten. Onafhankelijkheid, integriteit en respect voor het individu zijn verweven met onze dienstverlening. Onze mensen hebben veel praktijkervaring. Ze kunnen zich inleven als geen ander maar houden tegelijkertijd op professionele wijze afstand. Daardoor kunnen zij hun waarde zowel op individueel als op organisatorisch niveau bewijzen. Samen met ons houdt u voeling met uw interne organisatie en krijgt u de instrumenten die samen een objectieve ‘barometer’ van de werksfeer vormen. Zo weet u wat u moet doen om een aantrekkelijke werkgever te worden of te blijven.

Van ons werk wordt iedereen beter

Het doel van wat we doen is aantoonbaar bij te dragen aan een effectief en plezierig werkklimaat dat medewerkers energie geeft en doelstellingen en drijfveren van werkgever en werknemer bij elkaar brengt. Onze professionals leggen het accent op het functioneren van de medewerker enerzijds en de verwachtingen van de organisatie anderzijds. Motivatie, betrokkenheid en tevredenheid zijn en blijven echter wel ieders individuele verantwoordelijkheid. Maar door werknemers en werkgevers ondersteuning te bieden, kunnen we hen wel helpen een werkklimaat te creëren dat de basis vormt voor continuïteit en groei van de organisatie. Onze (online) instrumenten en geprotocolleerde methodieken leiden tot bewuste keuzestappen en maken ook achteraf de verbeteringen inzichtelijk, voor onszelf en voor onze opdrachtgevers. Onze aanpak is gericht op snelle, gerichte begeleidingstrajecten, en kan een langetermijnaanpak zijn voor duurzame verbeteringen.

Blended coaching: maatwerk voor meer resultaat

De vorm waarin we alles gieten noemen we blended coaching: een mix van methodieken en coachingsvormen. De verschillende coachingsvormen die we hanteren zijn:

  • face-to-facegesprekken;
  • telefonische consulten;
  • chat;
  • videochat (online spreekuur);
  • Persoonlijk Bericht (een streng beveiligd mailprogramma).

Waarom kiezen we voor blended coaching?

Onderzoek wijst uit dat het combineren van verschillende coachingsvormen beter werkt. Blended coaching geeft bovendien meer mogelijkheden voor het leveren van maatwerk. Daardoor kunnen we beter inspelen op de coachingsbehoefte van de klant. Die kiest welke vorm het beste aansluit bij zijn of haar behoefte.

Wat betekent het in de praktijk?

Met behulp van een veilige applicatie – waardoor de privacy wordt gewaarborgd – voeren onze professionals online coachingsgesprekken (videoconsulten) met cliënten. Dat kan in de vorm van een videocall, een chat- of een telefonisch gesprek zijn. Voordeel van deze applicatie is dat afspraken plaatsonafhankelijk kunnen plaatsvinden. Overigens vindt het eerste gesprek altijd face to face plaats, vervolggesprekken kunnen online plaatsvinden.