Trainingen

Het volgen van een training of workshop leidt tot betere prestaties, nieuwe vaardigheden en een hoger commitment. Het draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Het volgen van een training of workshop is dus goed voor u, uw team én voor uw werknemers.

Onze trainingen en workshops sluiten aan bij de specifieke situatie in uw organisatie. Wij richten ons op het optimaal functioneren van medewerkers en leidinggevenden.

Wij bieden op de volgende thema’s trainingen en workshops aan:

  • voorkomen van verzuim
  • omgaan met stress
  • werk-privébalans
  • omgaan met grensoverschrijdend gedrag
  • traumaopvang
  • schuldhulpverlening (in samenwerking met Grip Schuldhulpverlening)

Via de desbetreffende pagina kunt u meer informatie vinden. Ook kunt u als werkgever een offerte aanvragen voor deze trainingen of workshops. Wilt u een training of workshop op maat, neem dan contact met ons op via trainingen@gimd.nl of telefoonnummer 088 – 800 85 00.

Incompany trainingen

De volgende trainingen bieden we incompany aan.

 

Workshop herkennen psychosociale signalen

In deze workshop voor leidinggevenden leer je de signalen van psychosociale problemen van werknemers te herkennen en leer je om je team te stimuleren om vroeg aan de bel te trekken. Door tijdig in gesprek te gaan, kun je verzuim voorkomen.

Lees meer
Workshops Stresspreventie

Ongezonde stress wil je voorkomen, omdat stress het risico op gezondheidsklachten en uitval vergroot. Deze workshop geeft inzicht in de processen die spelen bij stress en heeft als resultaat een plan van aanpak om ongezonde stress te voorkomen.

Lees meer
Werk en privé in balans

In deze workshop leren medewerkers zich bewust te worden van wat er speelt en wat belangrijk voor ze is, en ze leren keuzes te maken. Ze ontdekken of ze extra vaardigheden moeten leren, zoals assertief zijn en onderhandelen. Kortom: ze krijgen handvatten om de juiste balans tussen werk en privé (terug) te vinden en te behouden.

Lees meer
Workshop Werk en mantelzorg

Mantelzorg met werk combineren is een grote uitdaging. Als mantelzorger moet je ervoor zorgen dat je niet overbelast raakt. Daarom is een goed evenwicht tussen zorg, werk en ontspanning cruciaal. Gimd biedt deze workshop van een dagdeel aan op diverse locaties in Nederland. Mantelzorgende werknemers gaan actief aan de slag en naar huis met een balansplan.

Lees meer 
Workshop Mentale Veerkracht

Hoe blijf je mentaal veerkrachtig tijdens alle veranderingen waarmee je tijdens werk en privé te maken krijgt? In deze workshop leren medewerkers hun mentale veerkracht te versterken, door de opgedane kennis toe te passen in de dagelijkse werksituatie.

Lees meer
Trainingen bevorderen gewenst gedrag

Vanuit de Arbowet zijn organisaties verplicht om medewerkers een veilige werkomgeving te bieden en zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag. Voor leidinggevenden en voor medewerkers bieden we trainingen aan om dit gedrag te signaleren, te bespreken en te voorkomen.

Lees meer
Training mentale weerbaarheid

Voor medewerkers bieden we training in hoe je om kunt gaan met agressief gedrag en vergroten we hun mentale weerbaarheid.

Lees meer
Training Collegiaal opvangteam

Eerste opvang bij een heftige gebeurtenis kan intern bij de organisatie plaatsvinden, door de leiding en collega’s. Gimd Traumaopvang leidt collega’s op om deze eerste opvang te doen.

Lees meer
Training Opvang na ingrijpende gebeurtenis

Een ingrijpende gebeurtenis bij een werknemer heeft uiteraard ook zijn weerslag op de werkvloer. Wij helpen u met deze training om adequaat te handelen en psychosociale hulp te bieden.

Lees meer
Workshop ‘Werknemers met schulden’: om erger te voorkomen

Het doel van de workshop is het vroegtijdig signaleren van schuldproblemen bij de medewerker en deze te begeleiden, zodat uitval wordt voorkomen. Deelnemers kunnen ook hun eigen casuïstiek inbrengen en krijgen doelgerichte informatie en opdrachten die in de workshop uitgewerkt worden.

Lees meer
Workshop ‘Haal meer uit je inkomen’: krijg grip op je financiële huishouding

Deze workshop voor medewerkers is bedoeld om meer grip te krijgen op inkomsten en uitgaven, en om schulden te voorkomen, hanteerbaar te maken of hanteerbaar te houden. De medewerker leert stapsgewijs zelfstandig zijn financiële huishouding te voeren

Lees meer
Overdag tussen 8.30 - 17.00 uur 088 - 800 85 00

088 - 800 85 00 | info@Gimd.nl