Laden...

Workshop werk en mantelzorg

Workshop werk en mantelzorg

werk en mantelzorg

Hoe blijf jij als mantelzorger in balans? In deze workshop werk je aan een persoonlijke balansplan om evenwicht aan te brengen tussen mantelzorgtaken, je werk en ontspanning.

Nederland telt zo’n 4,4 miljoen mantelzorgers. Maar liefst 1 op de 3 Nederlanders en 1 op de 5 werkenden is mantelzorger. Het aantal mensen dat mantelzorg en werk combineert is de afgelopen jaren sterk toegenomen en zal blijven toenemen. Ruim 750.000 mantelzorgers zorgen langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week voor hun naaste. 8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Hoe blijf je als mantelzorger in balans?

In balans

Mantelzorg met werk combineren is een grote uitdaging. Als mantelzorger moet je ervoor zorgen dat je niet overbelast raakt. Daarom is een goed evenwicht tussen zorg, werk en ontspanning cruciaal. Om dit te bereiken is het belangrijk dat je over je zorgtaken praat op het werk; met je leidinggevende en met je collega’s.

Onze aanpak

Deze workshop vraagt een actieve deelname. De workshop is interactief opgebouwd en maakt gebruik van de oplossingsgerichte methodiek. Hierbij staat de oplossing centraal en niet het probleem.

Inhoud van de workshop

De workshop start met een inventarisatie van de taken die de deelnemers als mantelzorger op zich nemen en in welke mate dit als belastend wordt ervaren. In de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is mantelzorg?
  • Welke factoren zorgen voor disbalans?
  • Draaglast versus draagkracht.
  • Probleem versus beperking.
  • Wat kan je inzetten om tot een goede balans tussen zorg en werk te komen?
  • Wet- en regelgeving en hoe deze ondersteunend kan zijn om jou als mantelzorger meer in balans te brengen.
  • Overzicht van organisaties die mantelzorgers ondersteunen bij praktische zaken.
  • Evaluatie en plan van aanpak.

Na de workshop

Na deze workshop ga je naar huis met je persoonlijk Balansplan. Hierin heb je een duidelijke ‘gewenste situatie’ als uitgangspunt beschreven. Op basis daarvan heb je gekeken naar alles wat er al is en dat wat nodig is om een eerste stap te maken richting het gewenste doel.

De workshop duurt 3 tot 3,5 uur.