Laden...

Workshop stresspreventie voor leidinggevenden

Workshop stresspreventie voor leidinggevenden

Stresspreventie voor leidinggevenden

Leer om de signalen van (werk)stress bij je medewerker tijdig te herkennen. Door tijdig het gesprek aan te gaan, verklein je de kans op uitval en vergroot je de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

Veel medewerkers ervaren stress zonder dat de leidinggevende hiervan op de hoogte is. Voor leidinggevenden is het van belang om stressklachten tijdig te herkennen. Hoe eerder (werk)stress wordt herkend, hoe eerder de leidinggevende een proactief gesprek kan aangaan en hoe eerder er acties uitgezet kunnen worden. Dit verkleint de kans op uitval en vergroot de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

Inhoud van de workshop:

  • Wat is stress?
  • Wat is de invloed van ons brein bij het ervaren van stress?
  • Handvatten om stress te verminderen bij medewerkers.
  • Stresssignalen herkennen en bespreekbaar maken met medewerkers.
  • Welke interventies kan je inzetten bij het signaleren van stressklachten bij medewerkers?

Na het volgen van deze workshop:

  • Heb je inzicht gekregen in de processen die spelen bij het ontstaan van stress.
  • Herken je vanuit preventief oogpunt stresssignalen die op termijn kunnen leiden tot verzuim.
  • Weet je hoe je op basis van die signalen in gesprek kan gaan met de medewerker.
  • Weet je welke interventies je kunt inzetten.
  • Heb je praktische tips gekregen hoe je de medewerker kan stimuleren zelf tijdig aan de bel te trekken.

De workshop duurt 3,5 uur.