Laden...

Training Opvang bij ingrijpende gebeurtenissen

Training Opvang bij ingrijpende gebeurtenissen

Opvang bij ingrijpende gebeurtenissen

Als je medewerkers een ingrijpende gebeurtenis meemaken, ben je als leidinggevende verantwoordelijk voor een goede opvang en nazorg. In deze training leer je om vorm te geven aan de juiste opvang en nazorg.

Een leidinggevende is altijd verantwoordelijk voor de juiste opvang van medewerkers die een ingrijpende gebeurtenis meemaken. Het verzorgen van emotionele opvang, de praktische begeleiding en nazorg. Hoe pak je dat aan? Hoe ga je om met je dubbele rol en bewaak je de balans tussen de emotionele opvang maar behoud je ook je objectiviteit als leidinggevende.

Tijdens deze eendaagse training ligt de nadruk op het geven van zorgvuldig opvang en het leren herkennen van signalen die tot probleemsituaties kunnen leiden.

Inhoud van de training

  • theorie over ingrijpende gebeurtenissen
  • verschillende wijzen van omgaan met ingrijpende gebeurtenissen
  • verwerkingsproblemen, signaleren van stagnatie
  • aandacht voor medewerkers die kwetsbaarder zijn en signalen afgeven die duiden op een moeilijke verwerking van het gebeuren
  • ICF-model (classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen, inclusief de factoren die op dat functioneren van invloed zijn)
  • gesprekkencyclus, wanneer en hoe
  • groepsopvang
  • professioneel omgaan met emotionele reacties
  • verwijzing, wanneer en naar wie
  • oefenen met heldere en zorgvuldige gesprekstechnieken die van belang zijn tijdens de gesprekken

Na afloop van de training heb je geleerd om je medewerkers op een adequate manier opvang te bieden na een ingrijpende gebeurtenis. Je medewerkers voelen zich erkend en gezien waardoor langdurige klachten en verzuim kan worden voorkomen.

De training duurt één dag.