Team Gimd Mediation

Gimd Mediation heeft uitsluitend MfN-registermediators in dienst. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze mediations garanderen. Onze professionals worden ondersteund door het Bedrijfsbureau Mediation. Allen staan onder de bevlogen leiding van Lia Groot.

Maak kennis met het team

Team Gimd Mediation

Team Gimd Mediation

Lia
Groot

Manager mediation

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Lia
Groot

Manager mediation

"Ik geloof in mensen en ik geloof in samen."
Lia Groot stelt zich als doel om ook in de meest complexe situaties, mensen in staat te stellen weer met elkaar te praten en tot een oplossing te komen. Als MfN registermediator zet ze zich in om binnen de meest complexe en verstoorde verhoudingen mensen tot hun recht te laten komen. Als manager van het team MfN mediators zet ze zich in om voor klanten het meest optimale resultaat te behalen. Lia heeft brede ervaring als mediator, coach, bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon. Ze is werkzaam (geweest) in het bedrijfsleven, professionele dienstverlening, publieke en semipublieke dienstverlening, financiële en zakelijke dienstverlening, zorg, politie en in het onderwijs. Ze ervaart het mediationproces als telkens een mooie uitdaging om partijen tot een oplossing te laten komen waar ze beiden tevreden mee zijn. Op deze manier kunnen mensen verder met hun (werk)-leven. Klanten zeggen over Lia dat ze op een prettige en rustige manier zonder oordeel doortastend naar een oplossing toewerkt.

Team Gimd Mediation

Carolien
Lamers

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Carolien
Lamers

MfN-registermediator

Als MfN-registermediator, ben ik gespecialiseerd in arbeidsmediations. Na 20 jaar bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwenspersoon en 15 jaar als leidinggevende van ARBO professionals weet ik als geen ander hoe ingrijpend een conflict kan zijn. Niemand voelt zich goed bij een conflict. Conflicten verdwijnen niet vanzelf maar moeten aangepakt en als mediator weet ik hoe dat moet.

Door de juiste vragen te stellen als mediator in een rustige sfeer met volle aandacht voor de persoon komt er ruimte voor gesprek. Partijen komen in beweging door eerst te verkennen waar de schoen wringt en vervolgens te kijken wat nodig is om verder te komen.

Alleen als helder is wat men belangrijk vindt zoals erkenning op wat gebeurde in de communicatie, erkenning op inzet en prestaties, kan men de volgende stap bedenken om er uit te komen. Deze deskundige aanpak resulteert in passende resultaten en tevreden partijen. De uitkomsten van de mediations zijn divers: van nieuwe samenwerking en afspraken tot herplaatsing in een ander team of bij een andere werkgever tot beëindiging van het dienstverband. De uitkomst blijkt doorgaans een goede basis voor een nieuwe start.
Ik heb plezier in mediation omdat ik dagelijks ervaar wat het voor mijn cliënten brengt. De dankbare blik in de ogen van medewerker en werkgever na een gesloten deal motiveert me om door te gaan.

Mijn expertises zijn:
- (vermeend) disfunctioneren;
- stagnerende re-integratie;
- ruzie tussen collega’s onderling;
- teamconflicten.

Door mijn achtergrond heb ik ruime en actuele kennis van wet- en regelgeving. De belangrijke samenwerking met bedrijfsartsen zoek ik actief op om werkgever en werknemer optimaal te kunnen ondersteunen met de meest passende aanpak.

Team Gimd Mediation

Karina
Geurts-Hoeke

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Karina
Geurts-Hoeke

MfN-registermediator

Karina heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen in werksituatie’s die in een impasse zijn geraakt . Zij deed en doet dit in diverse functies bij uiteenlopende soorten van organisaties zowel non-profit als profit en heeft oog voor zowel de menselijke-als de zakelijke aspecten van een relatie.
Met haar achtergrond als bevlogen bedrijfsmaatschappelijk werker/ coach, traumabegeleider, trainer en externe Vertrouwenspersoon PSA heeft zij veel kennis opgebouwd op het gebied van verzuimbegeleiding, re-integratie, samenwerkingsconflicten en vervult zij hierin regelmatig een bemiddelende en of een adviserende rol.
“Een conflict werkt vaak verlammend. Mensen komen in een soort impasse en graven zich in. Mijn grootste uitdaging als mediator is om mensen weer in beweging te krijgen. Dat doe ik vanuit een neutrale houding en op een coachende manier. De verantwoordelijkheid voor de oplossing blijft bij de deelnemers zelf. Als mediator ondersteun ik hen bij het vinden van een overeenstemming. Het mooie van mediation is dat het gebaseerd is op het streven naar een win-win situatie. Als het goed gaat zijn er geen verliezers . Nog mooier is het als men het conflict kan zien als een kans op iets nieuws, iets beters, gericht op de toekomst.
Mensen weer met elkaar in gesprek brengen ook in ingewikkelde situaties. Dat vind ik de kracht van mediation en daar ligt mijn passie."

Team Gimd Mediation

Ida
Berhitoe-Stobbe

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Ida
Berhitoe-Stobbe

MfN-registermediator

“Vanuit gezamenlijk belang een positief gesteld doel bereiken.”
Ida Berhitoe werkt sinds 2008 als zelfstandig arbeidsmediator. Haar werk als mediator combineert ze met haar werkzaamheden als geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige. Ida werkt oplossingsgericht, stap voor stap en met focus op de toekomst. Haar werkwijze is effectief, succesvol en geeft snel duidelijkheid. Ida regisseert en begeleidt het mediation proces. Ze zorgt voor machtsevenwicht en voortgang door met lef en humor vragen te stellen zodat mensen weer naar elkaar kunnen gaan luisteren. Ida werkt met passie, integriteit en ze heeft veel hart voor de zaak.

Team Gimd Mediation

Guido
Paap

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Guido
Paap

MfN-registermediator

Guido is vanaf 2010 werkzaam als MFN mediator. Sindsdien heeft hij ongeveer 200 arbeidsmediations uitgevoerd. Guido is specialist op het gebied van reintegratie en Wet verbetering Poortwachter, arbeidsrecht en andere relevante onderwerpen die te maken hebben met arbeidsrelaties.
Naast opdrachten vanuit het MKB heeft Guido vooral ervaring bij grotere organisaties zoals Post NL, Robeco en overheidsinstanties. Heeft veel ervaring met groepsmediations en wordt vaak ingezet bij opdrachten waarbij de voertaal Engels is. Het op een goed georganiseerde wijze nader tot elkaar brengen van partijen blijft de drijfveer en belangrijkste uitdaging!

Team Gimd Mediation

Harald
Morsing

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Harald
Morsing

MfN-registermediator

Harald Morsing is MfN registermediator sinds 2011 en heeft sindsdien vele Mediations uitgevoerd. Heeft zich, zowel wat opleiding als ervaring betreft gespecialiseerd op het vlak van arbeidsgeschillen. Is naast zijn activiteiten als mediator, tevens werkzaam als gecertificeerd register arbeidsdeskundige. Zijn werkstijl als mediator is te typeren als pragmatisch proces(bege)leider met als doel een door partijen gedragen eindresultaat te bereiken.

Team Gimd Mediation

Marjo
Westerman

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Marjo
Westerman

MfN-registermediator

Marjo Westerman is MfN-registermediator. Marjo woont en werkt in het midden van het land. Zij begeleidt mediations in de omgeving van Utrecht, Amersfoort, Hilversum en Amsterdam. Zij is specialist op het gebied van re-integratie, Wet Verbetering Poortwachter, complexe arbeidsverhoudingen en andere relevante onderwerpen die te maken hebben met arbeidsrelaties. Marjo heeft in diverse functies gewerkt in het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en de overheid. Momenteel is zij werkzaam als MfN registermediator, bedrijfsmaatschappelijk werker en coach. Naast de zakelijke kant van de arbeidsverhouding heeft Marjo oog voor de intermenselijke kant van de arbeidsrelatie.
“Een conflict roept vaak heftige emoties op waar mensen soms volledig door in beslag genomen worden. Vaak zijn er al diverse pogingen gedaan om tot een oplossing te komen. Ik vind het prachtig om te zien dat partijen gaande het mediationproces kunnen ontspannen en weer met elkaar in gesprek raken. In de vertrouwelijke omgeving van mediation kan het probleem op tafel komen, wordt er geluisterd en kan er gezocht worden naar een oplossing die voor beiden gaat werken. Als mediator begeleid ik het proces naar overeenstemming met een betrokken en persoonsgerichte benadering maar vanuit een neutrale en onpartijdige houding. Heel mooi werk wanneer ik een Mediation kan afsluiten met een win-win situatie en partijen elkaar recht in de ogen kunnen kijken en tevreden zijn met de afspraken die zij hebben gemaakt.”

Team Gimd Mediation

Nel
Bootsma

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Nel
Bootsma

MfN-registermediator

Nel Bootsma is sinds 2006 arbeidsmediator. "Mijn ervaring is dat mediation een succesvolle manier is om de vastgelopen communicatie tussen de partijen weer in beweging te brengen met “oog en oor” voor ieders belangen. Mijn stijl is te omschrijven als persoonlijk en directief gecombineerd met een zakelijk en praktische insteek. Ik kan goed luisteren en vraag goed door. Ik zie het als mijn rol om duidelijkheid te stimuleren en om mogelijke oplossingen te verkennen. Het is voor mij altijd een boeiend proces om te zien hoe partijen met ondersteuning van een mediator weer in staat zijn om met elkaar tot een voor beide aanvaardbare oplossing / resultaat te komen."

Team Gimd Mediation

Josephine
van Rosmalen

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Josephine
van Rosmalen

MfN-registermediator

Ieder mens komt in zijn of haar leven in conflictsituatie's terecht .
Veel van die situatie's gaan weer over, ze worden opgelost of vermeden.
Maar sommige conflicten escaleren lelijk , houden mensen elkaar vast in een negatieve spiraal en is hulp nog de enige uitweg naar een oplossing . Het zoeken van mediation is vaak het laatste alternatief .
Het is noodzakelijk om tot een goede oplossing te komen als er grote belangen op het spel staan .
In mijn rol als MfN-registermediator doe ik mijn uiterste best om partijen te begeleiden uit het conflict te geraken zodat er weer ruimte en een ander perspectief ontstaat om verder te kunnen .
Ik heb veel gesprekservaring in gesprekstechnieken, vanuit mijn functies als MfN-registermediator, werkcoach en vertrouwenspersoon, waardoor ik een constructieve bijdrage lever om mensen weer in beweging te krijgen .
Ik ben doortastend, confronterend en empatisch tegelijk . Mensen voelen zich over het algemeen bij mij op hun gemak en begrepen.
Belangrijk in mijn functie als mediator is dat de partijen zelf tot een oplossing komen waar zij beiden achterstaan. Dan wordt de oplossing beter gedragen en kunnen de partijen weer verder. Dat is telkens opnieuw verrrassend en een mooi proces om te begeleiden.

Team Gimd Mediation

Ajoeb
Mohamedajoeb

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Ajoeb
Mohamedajoeb

MfN-registermediator

Ajoeb heeft veel ervaring (200+) in het begeleiden van mensen bij arbeid gerelateerde kwesties. Sinds 2008 is Ajoeb geregistreerd als MfN-registermediator bij de Mediatorsfederatie Nederland en lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging. Hij is zelfstandige en werkzaam voor diverse opdrachtgevers, waaronder Gimd. Als arbeidsmediator heeft hij oog voor de verschillende achtergronden van mensen, die een rol kunnen spelen bij een verstoorde werkrelatie. Met zijn achtergrond van manager, coach, trainer, toezichthouder en externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen heeft hij veel kennis opgebouwd op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter, het arbeidsrecht en de Wet Algemene Gelijke Behandeling.

“Een arbeidsconflict werkt vaak verlammend. Mensen melden zich ziek en communiceren niet meer met elkaar. Mijn taak als mediator is mensen weer in beweging te krijgen en begrip te kweken voor elkaars belangen en behoeften. Het zoeken naar een oplossing doe ik op een oplossingsgerichte wijze. Daarbij maak ik de voor- en nadelen van een oplossingsrichting inzichtelijk voor partijen, zodat zij een weloverwogen keus kunnen maken. Het mooie van mediation vind ik, dat partijen zelf de regie blijven houden en daardoor kunnen kiezen voor de meest acceptabele oplossing. Als het goed gaat komt dat de onderlinge relatie vaak ten goede. Partijen ervaren na het conflict dat daar waar een deur sluit er weer andere deuren opengaan. Mensen in beweging brengen ook in vastgelopen situaties, dat is waar ik voor ga!“

Team Gimd Mediation

Ronald
Bastian

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Ronald
Bastian

MfN-registermediator

Ronald Bastian is geboren en getogen in Maastricht. Hij werkt sinds 2008 als mediator en is vooral actief in het Zuiden van het land maar zeker ook elders. Ronald is sportief, ondernemend, energiek en op humoristische wijze op zoek naar drijfveren. Hij heeft erg veel belangstelling voor gedrag. Met veel liefde en aandacht voor mens en dier. Hij is na zijn activiteiten als teamcoach en manager bij Vodafone en Kadaster actief geworden als mediator. Vanaf het begin is hij betrokken geweest bij honderden kwesties en conflicten, zowel op familiaal vlak als arbeid gerelateerde zaken. Ronald is authentiek, kwaliteitsbewust, leergierig, oplossingsgericht en onderzoekend. Een originele aanpak is kenmerkend. Samen met de collega’s en casemanagers van Gimd helpt hij je graag verder.

Team Gimd Mediation

Jacobien
Kleve

MfN-registermediator

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Jacobien
Kleve

MfN-registermediator

Jacobien Kleve is MfN Registermediator, woont in Friesland en als mediator actief in de regio Noord Oost Nederland. “Mediation is het waardevolste wat ik geleerd heb”, zegt Jacobien altijd als haar gevraagd wordt waarom ze voor het vak heeft gekozen. De reden dat mediation er zo uitspringt zit in het optimale respect voor de deelnemers van mediation; hun eigen mogelijkheden om tot oplossingen te komen die voor beiden aanvaardbaar zijn. Pas als dat bereikt wordt, kunnen mensen verder en staat het geschil hier niet meer aan in de weg.

Jacobien geeft beide partijen de ruimte om zich uit te spreken. Samen met de partijen haalt ze alle belangen boven water en worden er werkbare afspraken gemaakt. Om dat te kunnen doen zorgt ze voor een rustige, positieve en gelijkwaardige setting. Partijen hebben de regie over hun belangen en als mediator zorgt Jacobien daarbij voor het proces.

Naast haar werk als mediator voor arbeid en overheid geeft ze training, organisatieadvies en coaching. In haar werk gaat het altijd over communicatie . Daarbij is ze altijd op zoek naar een antwoord op de vraag hoe mensen en organisaties sterker kunnen worden. Hier draagt ze met haar kennis en vaardigheden graag aan bij.

Bedrijfsbureau

Team Gimd Mediation

Tabitha
Kuipers

Casemanager bedrijfsbureau Gimd mediation

Meer informatie
Team Gimd Mediation

Tabitha
Kuipers

Casemanager bedrijfsbureau Gimd mediation

Als casemanager bij het Bedrijfsbureau voor mediation ben ik met veel enthousiasme, plezier en gedrevenheid aan het werk. Mensen begeleiden die, door wat voor omstandigheden dan ook, in een minder leuke fase terecht zijn gekomen. Bij mediation doe ik het voorwerk voorafgaand aan een mediation traject en geef uitleg over de gang van zaken. Ik neem telefonisch contact op met betreffende partijen om tot overeenstemming te komen zodat er een mediation traject opgestart kan worden. Tevens zorg ik ervoor dat er voor beide partijen op een zo gunstig mogelijk liggende locatie een geschikte kamer gereserveerd wordt op een locatie van Zorg van de Zaak. Een uitermate leuke en afwisselende baan.

Brenda Visscher

Brenda
Visscher

Casemanager bedrijfsbureau Gimd mediation

Meer informatie
Brenda Visscher

Brenda
Visscher

Casemanager bedrijfsbureau Gimd mediation