Bedrijfsmaatschappelijk werk: hulp wanneer u die nodig heeft

Als u niet met plezier naar uw werk gaat, kan de bedrijfsmaatschappelijk werker u helpen helder te krijgen waardoor dit wordt veroorzaakt en wat u eraan kunt doen. Op tijd aan de bel trekken kan erger voorkomen. De bedrijfsmaatschappelijk werker is onafhankelijk, deskundig en gaat vertrouwelijk met uw informatie om. U bepaalt zelf waar de prioriteit moet liggen en blijft verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt.

Wanneer roept u de hulp in van de bedrijfsmaatschappelijk werker?
Een gesprek met een betrokken en professionele gesprekspartner is zinvol als zich bijvoorbeeld de volgende situaties voordoen:

 • u heeft last van (te) hoge werkdruk en psychische en/of fysieke klachten;
 • er zijn conflicten over de werkinhoud of de manier van werken;
 • er bestaat onzekerheid over uw functie;
 • u vindt geen aansluiting bij collega’s;
 • er is sprake van pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie;
 • u heeft privéproblemen die het werk beïnvloeden;
 • u wordt ergens onterecht van beschuldigd.

Ook als u een van de volgende signalen herkent, kan het zinvol zijn om te praten met een bedrijfsmaatschappelijk werker:

 • u heeft geen plezier meer in uw werk;
 • u verkeert in een isolement op het werk;
 • u bent vaak moe zijn; u slaapt veel of juist weinig;
 • u piekert veel;
 • in uw privéleven heeft u nauwelijks aandacht voor anderen;
 • u denkt vaker ‘ik moet’ in plaats van ‘ik wil’.

De bedrijfsmaatschappelijk werker voert gesprekken met u om te helpen grip te krijgen op de problemen en biedt begeleiding bij het op een andere manier aanpakken van de situatie. Ook kan hij of zij bemiddelen binnen en buiten de organisatie, of u doorverwijzen naar andere deskundigen. De beroepscode van bedrijfsmaatschappelijk werkers kent een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat uw instemming vereist is als wat besproken is deel uitmaakt van overleg met derden.

De bedrijfsmaatschappelijk werker kost u helemaal niets.
Wanneer bij u in de organisatie een bedrijfsmaatschappelijk werker 1 of meerdere dagen aanwezig is, zijn er geen kosten aan verbonden. Is er geen bedrijfsmaatschappelijk werker bij uw organisatie gedetacheerd, dan bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van een éénmalig traject: het ‘Snelherstelplan’. Uw HR-afdeling kan dan een bedrijfsmaatschappelijk werker voor u inschakelen.

Wilt u meer informatie over de bedrijfsmaatschappelijk werker?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar  [email protected]