De cijfers zeggen dat een bmw’er echt helpt

Een Veiligheidsregio richt zich op het vergroten van de veiligheid van inwoners en bezoekers van een bepaalde regio. Binnen zo’n organisatie zijn heel wat medewerkers met verschillende functies actief, van brandweervrouwen en -mannen tot ICT’ers en van automonteurs tot beleidsadviseurs. HR-adviseur Yvonne van den Berg van Veiligheidsregio Haaglanden vertelt over hoe de bedrijfsmaatschappelijk werker (bmw’er) van Gimd eraan kan bijdragen dat al deze medewerkers Duurzaam inzetbaar blijven.

 “De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is een dynamische organisatie die zich 24 uur per dag, zeven dagen in de week inzet om de veiligheid van iedereen die in de regio Haaglanden woont, werkt of bezoekt te vergroten. We doen dat tijdens een ramp of crisis, maar ook op gewone dagen. Een van onze speerpunten is duurzame inzetbaarheid met als doel: nu en in de toekomst gezond. Daarnaast het productief en met plezier kunnen blijven werken”, zo schetst Yvonne van den Berg de organisatie van ongeveer 1200 mensen waar ze als HR-adviseur werkt.

Als onderdeel van goede personeelszorg heeft de VRH een bedrijfsmaatschappelijk werker van Gimd beschikbaar. Zij is twee dagen per week aanwezig op locatie. “Door die aanwezigheid is ze een bekend gezicht en weet iedereen haar goed te vinden.”

Laagdrempelig

De drempel om bij de bmw’er aan te kloppen is laag, geeft Yvonne aan. Deze manier van contact is volgens Yvonne erg belangrijk voor de signalerende rol die de bmw’er bij Veiligheidsregio Haaglanden heeft. “Ze is niet alleen als persoon erg toegankelijk, maar doordat ze ook echt structureel op onze locatie werkt, kent ze de organisatie en weet ze hoe de lijnen lopen.”

Volgens Yvonne is het een voordeel dat medewerkers weten dat de deur bij de bmw’er als het ware altijd open staat en dat mogelijke problemen kunnen worden aangekaart, voordat ze groter worden. “Door de korte trajecten van een intake en vier á vijf gesprekken kan snel resultaat worden geboekt.”

Door de korte trajecten van een intake en vier á vijf gesprekken kan snel resultaat worden geboekt.

Preventie

Yvonne stipt aan dat de VRH op alle fronten inzet op preventie. “In eerste instantie heeft een leidinggevende daar natuurlijk een rol in. Maar ook de bmw’er helpt de medewerkers zelf regie te nemen om korte of langdurige uitval te voorkomen.” Dat doet de bmw’er volgens Yvonne door mogelijke problemen zo snel mogelijk overzichtelijk te maken. “Als je het opdeelt en in kleine stukjes analyseert, blijft het behapbaar. Oplossingen vind je immers soms ook in relatief kleine aanpassingen. Maar, die moet je wel kunnen zien. Het begint natuurlijk bij het bespreekbaar maken van dingen die spelen.”

Cijfers

De bmw’er werkt nu een paar jaar op locatie bij VRH. Volgens Yvonne laten de cijfers zien dat die manier van werken vruchten afwerpt. “In de factsheets zien we terug dat de meeste mensen die zich bij de bmw’er melden uiteindelijk niet in het verzuim komen. Of het verzuim is bij hen van korte duur. Soms is een luisterend oor voldoende en in andere gevallen is er juist méér nodig dan alleen de inzet van de bmw’er. De preventieve en signalerende werking van de bmw’er is van grote waarde en de inzet op onze locatie helpt echt”.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn dé sparringpartner hierin en dragen bij aan een duurzame oplossing.