Bedrijfsmaatschappelijk werk voor verwijzers

Uw cliënt zit niet lekker in zijn vel. Er is een disbalans ontstaan; op het werk of in de privésituatie. Uw cliënt heeft ondersteuning nodig om deze disbalans te herstellen.
Gimd bedrijfsmaatschappelijk werk biedt een passende oplossing en draagt bij aan het voorkomen van uitval.

Wanneer bedrijfsmaatschappelijk werk?

Bedrijfsmaatschappelijk werk is een laagdrempelige interventie bij diverse situaties. Speelt er iets op het werk of speelt er iets in de privésituatie dat doorwerkt op het werk, dan kunt u bedrijfsmaatschappelijk werk adviseren. Een aantal voorbeelden:

 • Werkdruk, stress, en burn-out;
 • Werk-privé balans
 • Verstoorde arbeidsverhoudingen en conflicten;
 • Persoonlijke effectiviteit en ontwikkelingsvragen;
 • Functioneringsproblemen;
 • Dreigende uitval, frequent verzuim en re-integratie;
 • Omgaan met veranderingen en life events (zoals scheiding, overlijden);
 • Levensfase problematiek;
 • Zorg om Mantelzorg;
 • Financiële problemen.

Is uw cliënt een leidinggevende die problemen ondervindt bij het houden van de regie op inzetbaarheid, dan kunt u deze leidinggevende ook naar ons doorverwijzen. Gimd versterkt leidinggevenden in hun rol. Bijvoorbeeld door:

Positief effect op inzetbaarheid, preventie van verzuim

Tijdig ingezette begeleiding van Gimd draagt bij aan het voorkomen van verzuim. Na afronding van het traject geeft 61% van onze cliënten aan dat de begeleiding van Gimd heeft bijgedragen aan de inzetbaarheid op het werk.

Werkwijze bedrijfsmaatschappelijk werk

De werkwijze verloopt als volgt:

 1. Gimd start ieder traject met een Intake & Advies.
 2. In het intakegesprek bepalen we samen met de cliënt de begeleidingsdoelen.
 3. De werkgever ontvangt het adviesplan met daarin de meest passende oplossing en offerte.
 4. Bij akkoord op de offerte start het traject.

Altijd een passend advies

Ieder mens is uniek. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers passen hun begeleidingsmethode aan de hulpvraag en persoon van uw cliënt aan. Uw cliënt krijgt op maat gesneden begeleiding bij het oplossen van knelpunten en leert effectiever om te gaan met de omstandigheden waar hij zich in bevindt. Blijkt uit de intake dat bedrijfsmaatschappelijk werk niet de meest passende oplossing is, dan verwijzen we gericht door.

Daarmee is maatwerk de standaard.

Privacy en beroepsgeheim

Bedrijfsmaatschappelijk werk nauw samen met derden, zoals artsen. Hiervoor verleent de cliënt schriftelijk toestemming. Bij het delen van informatie houdt de bedrijfsmaatschappelijk werker zich aan de Europese privacywetgeving. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers werken volgens de beroepscode en zijn geregistreerd bij de beroepsvereniging (BPSW).