Bedrijfsmaatschappelijk werk voor werkgevers

Bedrijfsmaatschappelijk werk biedt een passende oplossing en draagt bij aan het voorkomen van uitval

Werknemers zijn het kapitaal van uw organisatie. Wanneer de werknemer goed in zijn vel zit, presteert hij ook op het werk beter. In ieder mensenleven komt wel een moment dat het even wat minder gaat. Dat de balans kwijt is. Of dat er iets veranderd in de persoonlijke omstandigheden. Dit heeft ook direct zijn weerslag op het werk. Wanneer er geen passende oplossing komt, dan kan het zelfs tot verzuim leiden. Dit zorgt niet alleen voor kosten, het leidt ook tot hogere werkdruk bij collega’s.

Gimd levert al 50 jaar bedrijfsmaatschappelijk werkers aan de meest uiteenlopende organisaties. Wij zijn er trots op dat wij al 50 jaar marktleider zijn. In het klanttevredenheidsonderzoek worden wij beoordeeld met een 8,5. 

Wanneer bedrijfsmaatschappelijk werk?

Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt ingezet bij de meest uiteenlopende problemen. Speelt er iets op het werk of speelt er iets in de privésituatie dat doorwerkt op het werk, dan kunt u bedrijfsmaatschappelijk werk inzetten. Een aantal voorbeelden:

  • Werkdruk, stress, en burn-out;
  • Werk-privé balans;
  • Verstoorde arbeidsverhoudingen en conflicten;
  • Persoonlijke effectiviteit en ontwikkelingsvragen;
  • Functioneringsproblemen;
  • Dreigende uitval, frequent verzuim en re-integratie;
  • Omgaan met veranderingen en life events (zoals scheiding, overlijden);
  • Levensfase problematiek;
  • Zorg om Mantelzorg;
  • Financiële problemen

Positief effect op inzetbaarheid & preventie van verzuim

Tijdig ingezette begeleiding van Gimd draagt bij aan het voorkomen van verzuim. Na afronding van het traject geeft 61% van onze cliënten aan dat de begeleiding van Gimd heeft bijgedragen aan de inzetbaarheid op het werk.

Bedrijfsmaatschappelijk werk voor leidinggevenden

Voor leidinggevenden is het belangrijk om zicht te hebben op hoe het met de teamleden gaat. Er zijn bepaalde signalen waaraan een leidinggevende kan zien dat het even wat minder gaat met één van de teamleden. Wanneer de leidinggevende een dergelijk signaal oppikt, gaat hij idealiter in gesprek met de werknemer. Samen komen zij tot een oplossing waardoor uitval vaak voorkomen wordt.

In de praktijk blijkt dat veel leidinggevenden niet weten op welke signalen zij moeten letten. Of dat ze, wanneer ze de signalen wel herkennen, niet goed weten hoe ze zo’n persoonlijk gesprek met de werknemer aan moeten gaan. Gimd versterkt uw leidinggevenden in hun rol. Bijvoorbeeld door:

Werkwijze bedrijfsmaatschappelijk werk

De werkwijze verloopt als volgt:

1. Gimd start ieder traject met een Intake & Advies.

2. In het intakegesprek bepalen we samen met uw werknemerde begeleidingsdoelen.

3. De werkgever ontvangt het adviesplan met daarin de meest passende oplossing en offerte.

4. Bij akkoord op de offerte start het traject.

Altijd een passend advies

Ieder mens is uniek. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers passen hun begeleidingsmethode aan de hulpvraag en persoon van uw werknemer aan. Uw werknemer krijgt op maat gesneden begeleiding bij het oplossen van knelpunten en leert effectiever om te gaan met de omstandigheden waar hij zich in bevindt. Blijkt uit de intake dat bedrijfsmaatschappelijk werk niet de meest passende oplossing is, dan verwijzen we gericht door.

Daarmee is maatwerk de standaard.

Heeft u een bedrijfsmaatschappelijk werker nodig? Bel 088 – 800 85 00 of mail naar [email protected]