Werkbedrijf Lucrato haalt het beste uit haar medewerkers om inzetbaar te zijn

Werkbedrijf Lucrato, van oorsprong een organisatie voor de sociale werkvoorziening, begeleidt medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan. Medewerkers met psychische of lichamelijke beperkingen hebben vaak een behoorlijke psychische ‘rugzak’ en dat kan tot persoonlijke en/of werkgerelateerde problemen leiden. De interventie van de bedrijfsmaatschappelijk werker van Gimd (onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk) is kort, zakelijk en gericht op het vinden van de juiste oplossing. Zowel het management als de medewerkers van Lucrato zijn zeer tevreden over deze werkwijze.

Sinds 2008 verzorgt Gimd het bedrijfsmaatschappelijk werk voor Werkbedrijf Lucrato. Daarvoor had de organisatie 3 bedrijfsmaatschappelijk werkers in dienst. De begeleiding van medewerkers met werk- en privéproblematiek liep vaak teveel door elkaar heen. Sommige medewerkers waren al jaren in behandeling zonder enig perspectief van een oplossing. Als onderdeel van een reorganisatie was besloten de bedrijfsmaatschappelijk werkers te outsourcen. Werkbedrijf Lucrato had wel bedrijfsmaatschappelijk werk voor haar medewerkers nodig. HR manager Jurgen van de Nieuwenhuyzen belde Gimd omdat hij bij een voormalige werkgever goede samenwerkingservaringen had. Van de Nieuwenhuyzen: “Wij zorgen voor onze medewerkers maar stellen ons ook als werkgever op. Lucrato ziet bedrijfsmaatschappelijk werk als een tijdelijke interventie. Wij willen een zakelijke en professionele aanpak van de bedrijfsmaatschappelijk werker die trajecten zorgvuldig, effectief en efficiënt invult en werk- en privéproblemen van elkaar scheidt. Het klikt goed met Gimd want wij delen dezelfde visie.”

‘Jij mag er zijn’

Bij Werkbedrijf Lucrato werken zo’n 1300 medewerkers waarvan circa 1200 mensen met een arbeidsbeperking. De consulenten begeleiden medewerkers die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij ondersteunen deze medewerkers bij het vinden van een betaalde baan. Daarmee faciliteert Lucrato werkgevers in de regio Apeldoorn met het oplossen van personeelsvraagstukken en invulling geven aan maatschappelijk verantwoord en effectief ondernemen. Lucrato is hierin zeer sucesvol. “Wij denken in mogelijkheden en maken gebruik van de kwaliteiten en talenten van onze medewerkers. Ons uitgangspunt is dat ‘jij er mag zijn’. De arbeidsbeperking hoeft werken niet in de weg te staan. Onze medewerkers hebben een hulpstructuur nodig en daar zorgen wij voor. Als wij samen met werkgevers de randvoorwaarden voor deze doelgroep goed inkleden, is er altijd een match. 70 – 75% Van onze medewerkers zijn bij ondernemers gedetacheerd. Een aantal medewerkers is erin geslaagd bij een ondernemer in dienst te komen. Wij zijn hier heel trots op. Lucrato behoort tot de best renderende werkbedrijven van Nederland. Het is heel mooi bij onze medewerkers talenten en mogelijkheden te ontdekken waarmee ze verder kunnen in het leven. Dat maakt ons werk boeiend, interessant en dankbaar”, vertelt Jurgen van de Nieuwenhuyzen.

“Er treedt een verschuiving op in de doelgroep die wij naar een betaalde baan begeleiden”, vervolgt Van de Nieuwenhuyzen. “Het aantal medewerkers van de sociale werkvoorziening neemt de komende decennia af. Vanuit de Participatiewet zal de potentiële doelgroep, werkzoekenden met of zonder uitkering, toenemen. Dit betekent dat Lucrato in de regio Apeldoorn, Epe en Heerde duizenden mensen naar werk gaat begeleiden. Hierbij werken we nauw samen met UWV en lokale samenwerkingsverbanden tussen overheid en werkgevers.”

Oplossingsgerichte interventies en nauwe samenwerking

De problematiek van medewerkers die bij Annelies Halbersma, bedrijfsmaatschappelijk werker van Gimd, komen is divers. “Mensen met psychische of lichamelijke beperkingen hebben vaak een behoorlijke psychische ‘rugzak’. Mensen met een verstandelijke beperking reageren zwart-wit, zijn moeilijker te bereiken en vinden het lastig om zaken te overzien. Ik moet mij goed inleven in hun situatie en geduld hebben. Dat maakt het werken met medewerkers van Werkbedrijf Lucrato bijzonder.” Halbersma richt zich op het vinden van een goede oplossing voor de werkgerelateerde problemen van medewerkers. Uit de cijfers van 2016 blijkt dat een interventie met een medewerker gemiddeld uit 2 – 5 gesprekken bestaat. Er is dan een oplossing voor het probleem gevonden waardoor de medewerker inzetbaar blijft. Wanneer er sprake is van een behoorlijk persoonlijk- of privéprobleem verwijst zij door naar gespecialiseerde interventiebedrijven van de sociale kaart zoals MEE Veluwe IJsseloevers, ‘s Heeren Loo, GG net of schuldhulpverlening.

Partnership

De bedrijfsmaatschappelijk werker werkt bij Lucrato intensief samen met de bedrijfsarts en bedrijfsverpleegkundige van Zorg van de Zaak. Zij werken op dezelfde dagen op dezelfde locatie en zitten vlak bij de HR-afdeling. Van de Nieuwenhuyzen: “Gimd maakt deel uit van een groter geheel binnen Zorg van de Zaak. Hierdoor is bredere afstemming mogelijk. Er vindt snel overleg over een casus plaats en dan kunnen we richting medewerker direct actie ondernemen. Als er aanleiding toe is, wordt op initiatief van Gimd/Zorg van de Zaak of onze HR-afdeling een Sociaal Medisch Teamoverleg georganiseerd. Het grote voordeel is dat de lijnen kort zijn.”

“De bedrijfsmaatschappelijk werker is de oren en ogen in onze organisatie. Zij signaleert op bedrijfsmatig niveau hoe wij het als organisatie doen, confronteert ons hiermee en adviseert over een eventuele aanpak. Dit is een prettige en professionele manier van samenwerken. We zijn partners. Gimd is erin geslaagd dat wij van 3 bedrijfsmaatschappelijk werkers terug zijn gegaan naar een inzet van 1,5 dag per week. Het bedrijfsmaatschappelijk werk is beter ingevuld en de kwaliteit is vooruitgegaan. Ik heb nooit een klacht over het bedrijfsmaatschappelijk werk van een leidinggevende of medewerker gekregen. Wel complimenten en dat is de belangrijkste graadmeter. Wij hebben een hele succesvolle samenwerking”, besluit een tevreden Jurgen van de Nieuwenhuyzen.