Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie komt helaas maar al te vaak voor. Mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. Het is dus belangrijk om op tijd in te grijpen.

De vertrouwenspersoon: voor een sociaal veilige werkomgeving
Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie door collega’s: ongewenst en grensoverschrijdend gedrag dat helaas maar al te vaak voorkomt op de werkvloer. Mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. Bovendien wordt de sfeer op het werk negatief beïnvloed en gaat de arbeidsproductiviteit omlaag. De Arbowet schrijft organisaties voor om actief beleid te voeren, zoals het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Lees meer

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag
Vanuit de Arbowet bent u als werkgever verplicht uw medewerkers een veilige werkomgeving te bieden en ze zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. De Klachtencommissie Ongewenst Gedrag is een van de pijlers van uw beleid op dit gebied.

Lees meer

Pesten op het werk: om letterlijk ziek van te worden
Postvakjes leeghalen en alle stukken in de versnipperaar gooien, roosterwijzigingen niet doorgeven waardoor iemand in de problemen komt, iemand beschuldigen van iets wat hij niet gedaan heeft: pesten op de werkvloer komt helaas maar al te vaak voor. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn.

Lees meer

Seksuele intimidatie op het werk
Het spreekt vanzelf dat iemand die slachtoffer is van seksuele intimidatie daar letterlijk ziek van kan worden en zelfs getraumatiseerd kan raken. U bent als werkgever verplicht uw werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag als seksuele intimidatie, seksueel geweld.

Lees meer

Pre-mediation en mediation: bemiddeling bij een dreigend arbeidsconflict
Overal waar mensen samenwerken, kunnen spanningen ontstaan. Een goed gesprek is meestal de oplossing. Maar soms lukt dat niet en dreigt de situatie uit de hand te lopen. Dan wordt het tijd voor conflictbemiddeling: het inzetten van pre-mediation of mediation.

Lees meer

Trainingen Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
We bieden drie trainingen aan die alles te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten op het werk of seksuele intimidatie. Want omgaan met grensoverschrijdend gedrag is te leren.

Lees meer