Pesten op het werk

Bijna 1 op de 10 medewerkers krijgt regelmatig te maken met pesten, en dat aantal stijgt. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn: mensen krijgen te maken met fysieke klachten, of raken zelfs getraumatiseerd. Verzuim of zelfs ontslag kan het gevolg zijn. Gezonde arbeidsrelaties zijn dus uitermate belangrijk voor medewerkers – en het aanpakken van pesten op het werk dus ook. De vertrouwenspersoon kan daarin een cruciale rol spelen.

Bedrijfsarts Marlo van de Kieboom geeft op Lindanieuws.nl zes tips tegen pesten op het werk.

Wanneer moet u ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag als pesten op het werk?

Het wordt tijd de hulp van de vertrouwenspersoon in te roepen wanneer iemand geïntimideerd, aangevallen of vernederd wordt, of in een mindere positie wordt gedrukt en moeite heeft om zichzelf te verdedigen. Hij of zij is continu het doelwit van anderen, en het pestgedrag duurt voort.
Weten wat u kunt doen als u of een collega gepest wordt op het werk? Met de toolkaart ziet u snel hoe u zelf in actie kunt komen. Download de toolkaart.

Hoe kan de vertrouwenspersoon helpen bij pesten op het werk?

De vertrouwenspersoon kan helpen met het opvangen van de gevolgen voor het slachtoffer, de situatie bespreekbaar maken en samen met de medewerker naar een oplossing zoeken voor dit grensoverschrijdend gedrag. Concreet betekent dit:

  • het bieden van emotionele opvang;
  • werken aan het zelfvertrouwen en de weerbaarheid;
  • het analyseren van de werksituatie en onderzoeken van de mogelijkheden;
  • ondersteuning bieden in het aanpakken van het probleem, zoals het schrijven van brieven en het voeren van gesprekken;
  • begeleiden bij het indienen van een klacht.

In eerste instantie wordt getracht binnen het team tot een oplossing te komen, samen met het management en – eventueel – een mediator. Als dit niet lukt, kan de Klachtencommissie worden ingeschakeld.

Wat levert het inschakelen van de vertrouwenspersoon bij pesten op het werk op?

De hulp van de vertrouwenspersoon kan het volgende opleveren:

  • de medewerker wordt weerbaar en krijgt weer zelfvertrouwen (waardoor verzuim kan worden voorkomen);
  • de problematiek wordt zichtbaar, de werkgever krijgt inzicht in de sociale veiligheid van de organisatie en daardoor de kans een oplossing te vinden;
  • er wordt weer een gezonde werksituatie gecreëerd.

Overigens heeft de vertrouwenspersoon ook de taak structurele misstanden binnen de organisatie te signaleren en te melden aan de directie.

Waarom is vertrouwelijkheid zo belangrijk?

Slachtoffers van pesten op het werk moeten zich veilig kunnen voelen om de situatie aan te kaarten bij de vertrouwenspersoon. De melder moet zich dus rechtstreeks kunnen melden bij de vertrouwenspersoon – en dus niet via de leidinggevende of de afdeling Human Resources.

Wilt u meer informatie over pesten op het werk, en wat u eraan kunt doen?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar info@Gimd.nl.