Seksuele intimidatie

Vervelende opmerkingen maken, iemand aanraken terwijl hij of zij dat niet wil, insinuerende teksten op de muren van het toilet over iemand, tot en met seksueel geweld: seksuele intimidatie op het werk is seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en opgelegd is. In welke vorm dan ook. Dat kan verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard zijn (handtastelijkheden, aanranding en verkrachting). Het spreekt vanzelf dat iemand die slachtoffer is van seksuele intimidatie daar letterlijk ziek van kan worden en zelfs getraumatiseerd kan raken. Het is dus cruciaal om iets te doen aan dit grensoverschrijdend gedrag.

Wat moet u doen als werkgever bij seksuele intimidatie?

U bent als werkgever verplicht uw werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag als seksuele intimidatie, seksueel geweld. En tegen de nadelige gevolgen daarvan. Er wordt van u verwacht dat u een beleid voert om seksuele intimidatie tegen te gaan. En u kunt ook worden aangesproken op klachten over seksuele intimidatie.

Waarmee kan Gimd u helpen bij seksuele intimidatie?

Wij kunnen u helpen met bijvoorbeeld het opleiden van een interne vertrouwenspersoon. In de praktijk blijkt het namelijk voor betrokkenen erg moeilijk te zijn om hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie en seksueel geweld, te delen. Een vertrouwenspersoon maakt dat makkelijker.

U kunt ook kiezen voor een van onze onafhankelijke gecertificeerde vertrouwenspersonen: bedrijfsmaatschappelijk werkers met minimaal een hbo-opleiding die gespecialiseerd zijn in deze problematiek.

Verder kunt een Klachtencommissie Ongewenst Gedrag instellen, waarin u een van onze professionals kunt opnemen als lid of vervangend lid van uw interne commissie. Een andere mogelijkheid is de volledige invulling van uw Klachtencommissie door ons te laten verzorgen. Daarmee is de deskundigheid en onafhankelijkheid van uw commissie optimaal geborgd.

Waarom is vertrouwelijkheid zo belangrijk?

Slachtoffers van seksuele intimidatie moeten zich veilig kunnen voelen om de situatie aan te kaarten bij de vertrouwenspersoon. De melder moet zich dus rechtstreeks kunnen melden bij de vertrouwenspersoon – en dus niet via de leidinggevende of de afdeling Human Resources.

Wilt u meer informatie over wat wij kunnen betekenen bij seksuele intimidatie?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar info@Gimd.nl.