Mediation

Een succesvolle methode

Meestal werken mensen prettig samen met elkaar. Maar soms ontstaan er spanningen die kunnen leiden tot een conflict. Als partijen er zelfstandig niet meer uitkomen is mediation een succesvolle en duurzame methode om geschillen op te lossen.

Resultaat
Mediation heeft grofweg twee mogelijke uitkomsten. Ongeveer de helft van de geslaagde mediations eindigt met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De andere helft eindig met afspraken over de werkhervatting en re-integratie.

‘Kies meteen een professional!’
Iedereen kan zich mediator noemen. Maar MfN-registermediator is een beschermde titel.
MfN-registermediators werken volgens de richtlijnen van de Mediators federatie Nederland. MfN legt uit: “De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.”

Bij Gimd zijn uitsluitend MfN-registermediators werkzaam. De onafhankelijke MfN-registermediator wordt ingezet als procesbegeleider en heeft oog voor alle belangen en (arbo)verplichtingen. De MfN-registermediators van Gimd hebben een slagingspercentage van 91%. Gimd rond 9 van de 10 mediations binnen 6 weken af.

Onze aanpak

Voorbereiding
Voor de start van het eerste gesprek ontvangen beide partijen een mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels.

(eventueel) Voorgesprek
Soms vinden partijen het prettig om een voorgesprek te voeren met onze mediator. Dit is mogelijk. Ons uitgangspunt is echter om direct tijdens het eerste gesprek met alle partijen om tafel te gaan.

1e gesprek
In het eerste gesprek licht de mediator aan beide partijen de mediationovereenkomst toe. Deze wordt door beide partijen getekend. Vaak komen partijen al tijdens het eerste gesprek tot een oplossing.

Vervolggesprek(ken)
Bij de meeste gesprekken zijn alle partijen aanwezig. Soms zijn er derden, zoals belangenbehartigers of juristen, bij het arbeidsconflict betrokken. Met toestemming van de andere partij is het mogelijk hen te betrekken in de vertrouwelijkheid van het mediationproces.

Resultaat
Als de partijen tot overeenstemming zijn gekomen, legt de mediator de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze wordt door beide partijen ondertekend. De afspraken zijn bindend en hebben een juridisch karakter.

Wilt u meer informatie over mediation?
Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar  info@gimd.nl.

Overdag tussen 8.30 - 17.00 uur 088 - 800 85 00

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl