Mediation

Een succesvolle methode

Meestal werken mensen prettig samen met elkaar. Maar soms ontstaan er spanningen die kunnen leiden tot een conflict. Als partijen er zelfstandig niet meer uitkomen is mediation een succesvolle en duurzame methode om geschillen op te lossen.

Resultaat

Mediation heeft grofweg twee mogelijke uitkomsten. Ongeveer de helft van de geslaagde mediations eindigt met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De andere helft eindig met afspraken over de werkhervatting en re-integratie.

Bekijk hier de video van Mediatorsfederatie Nederland (MfN), waarin duidelijk wordt uitgelegd wat mediation is.

 

Waarom kiezen voor Gimd Mediation?

 

 • Onze mediators zijn MfN-erkend
  De hoge kwaliteit en onze onafhankelijke houding en positie tijdens de mediation is hiermee geborgd. De MfN registermediators is opgenomen in het kwaliteitsstelsel van mediation in Nederland. De kwaliteitsstandaard, -beheersing en –borging is de reden dat de markt MfN registermediators erkent.  Gimd mediation werkt met zeer ervaren en professionele MfN registermediators die affiniteit hebben met de arbodienstverlening en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht
 • Bij Gimd zijn uitsluitend MfN-registermediators werkzaam. De onafhankelijke MfN-registermediator wordt ingezet als procesbegeleider en heeft oog voor alle belangen en (arbo)verplichtingen. De MfN-registermediators van Gimd hebben een slagingspercentage van 91%. Gimd rond 9 van de 10 mediations binnen 6 weken af. Bekijk hier ons team
 • Brede achtergrond
  Mediators van Gimd hebben verschillende achtergronden zoals: bedrijfsmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, arbeid- en organisatiekundige, loopbaanbegeleider, belastinginspecteur of jurist. Zorg van de Zaak heeft professionals in dienst die als doel hebben de mens in zijn of haar werkend leven te stimuleren en te motiveren, zodat deze duurzaam inzetbaar blijft
 • Landelijke dekking
  Gesprekken kunnen op een locatie naar keuze plaatsvinden of op één van de locaties van Gimd
 • Korte doorlooptijd
  Gemiddeld ronden wij een mediation binnen 6 weken af
 • Oplossingsgericht, breed ontwikkeld, neutraal en onafhankelijk
  Onze  MfN registermediators bieden oplossingsgerichte begeleiding op hoog niveau. Zoals van een mediator verwacht mag worden, werken wij neutraal en onafhankelijk
 • Oog voor de mens achter het conflict
  Bij een conflict spelen ook altijd zaken als (onduidelijke) onderlinge communicatie mee. Daarnaast ontstaat een conflict tussen mensen: de mens achter de functie of rol is niet uit te vlakken. Onze mediators houden rekening met deze factoren.

Onze aanpak

Voorbereiding
Voor de start van het eerste gesprek ontvangen beide partijen een mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels.

(eventueel) Voorgesprek
Soms vinden partijen het prettig om een voorgesprek te voeren met onze mediator. Dit is mogelijk.

1e gesprek
In het eerste gesprek licht de mediator aan beide partijen de mediationovereenkomst toe. Deze wordt door beide partijen getekend. Vaak komen partijen al tijdens het eerste gesprek tot een oplossing.

Vervolggesprek(ken)
Bij de meeste gesprekken zijn alle partijen aanwezig. Soms zijn er derden, zoals belangenbehartigers of juristen, bij het arbeidsconflict betrokken. Met toestemming van de andere partij is het mogelijk hen te betrekken in de vertrouwelijkheid van het mediationproces.

Resultaat
Als de partijen tot overeenstemming zijn gekomen, legt de mediator de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze wordt door beide partijen ondertekend. De afspraken zijn bindend en hebben een juridisch karakter.

Wilt u meer informatie over mediation?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar  info@gimd.nl.

Download de brochure

Download

Documenten

Model Privacy Statement – Engelse versie

voorbeeld mediationagreement voor website

Voorbeeld mediationovereenkomst voor website

voorbeeld mediationagreement voor website

Model_geheimhoudingsverklaring februari 2019

Overdag tussen 8.30 - 17.00 uur 088 - 800 85 00

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl