Resultaat

Mediation heeft grofweg twee mogelijke uitkomsten. De uitkomst die door de partijen wordt afgesproken leidt tot afspraken over de werkhervatting en re-integratie of leidt tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Bekijk hier de video van Mediatorsfederatie Nederland (MfN), waarin duidelijk wordt uitgelegd wat mediation is.

 

Waarom kiezen voor Gimd Mediation?

 • Onze mediators zijn MfN-erkend
  De hoge kwaliteit en onze onafhankelijke houding en positie tijdens de mediation is hiermee geborgd. De MfN-registermediators zijn opgenomen in het kwaliteitsstelsel van mediation in Nederland. De kwaliteitsstandaard, -beheersing en –borging is de reden dat de markt MfN-registermediators erkent.  Gimd mediation werkt met zeer ervaren en professionele MfN-registermediators die affiniteit hebben met de arbodienstverlening en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht. De onafhankelijke MfN-registermediator wordt ingezet als procesbegeleider en heeft oog voor alle belangen en (arbo)verplichtingen. Bekijk hier ons team.
 • Hoog slagingspercentage
  De MfN-registermediators van Gimd hebben een slagingspercentage van 91%
 • Brede achtergrond
  Mediators van Gimd hebben verschillende achtergronden zoals: bedrijfsmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, arbeid- en organisatiekundige, loopbaanbegeleider, belastinginspecteur of jurist. Gimd heeft professionals in dienst die als doel hebben de mens in zijn of haar werkend leven te stimuleren en te motiveren, zodat deze duurzaam inzetbaar blijft. Door deze achtergrond kijken onze mediators breder en zien zij het totale plaatje.
 • Landelijke dekking
  Gesprekken kunnen op een locatie naar keuze plaatsvinden of op één van de locaties van Gimd
 • Korte doorlooptijd
  Gimd rondt 9 van de 10 mediations binnen 6 weken af.
 • Oplossingsgericht, breed ontwikkeld, neutraal en onafhankelijk
  Onze mediators bieden oplossingsgerichte begeleiding op hoog niveau. Zoals van een MfN-mediator verwacht mag worden, werken wij neutraal en onafhankelijk
 • Oog voor de mens achter het conflict
  Bij een conflict spelen ook altijd zaken als (onduidelijke) onderlinge communicatie mee. Daarnaast ontstaat een conflict tussen mensen: de mens achter de functie of rol is niet uit te vlakken. Onze mediators houden rekening met de mens achter het conflict.

Onze aanpak

Voorbereiding

Voor de start van het eerste gesprek ontvangen beide partijen een mediationovereenkomst, het MfN-reglement en de MfN-gedragsregels.

Gesprek(ken)

Vaak komen partijen al na een paar gesprekken tot een oplossing. In principe vinden alle gesprekken plaats tussen partijen en de mediator. Met toe­stemming van beide partijen is het mogelijk derden, zoals belangenbehartigers of juristen, te betrekken in de vertrouwelijkheid van het mediationproces.

Resultaat

Als de partijen tot overeenstemming zijn gekomen, legt de mediator de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Indien van toepassing stelt de mediator een vaststellingsovereenkomst op. De afspraken worden door partijen ondertekend en zijn bindend.

Download brochure mediation

Reacties van tevreden klanten

Wat een fijn mediation gesprek is dit. Dit uur heeft me meer duidelijkheid gegeven dan alle gesprekken hiervoor in de laatste 6 weken!

“Fijn dat dit nu uitgesproken is. Het maakt mij helemaal duidelijk waarom jij uitgevallen bent. Waarom wij zo vaak botsen. En waarom wij elkaar maar niet begrijpen.”  

“Wat is dit verhelderend! Ik dacht dat ik de enige was die er zo mee rond liep. Ik zie dat het bij anderen ook niet in de koude kleren is gaan zitten.”

“Ik merk nu ik alles op tafel heb kunnen leggen dat ik ruimte krijg om na te denken hoe verder. Ik kwam maar niet verder als eindeloos piekeren over wat allemaal misgegaan is.”

“Door de mediation is helder dat ik voor mijn herstel beter niet terug kan gaan naar de plek waar ik ziek ben geworden en de werkgever erkent dat. Middels het afgesproken outplacement traject en de vele vacatures hoop ik snel weer een baan te vinden en ik heb door dit mediationtraject vertrouwen gekregen dat het gaat lukken.”

“Door de geslaagde mediation voel ik me enorm opgelucht. Nu de oude kwesties uit de wereld zijn kan ik met mijn werkgever kijken naar hoe verder  en ik heb vertrouwen dat het gewoon slaagt.”

Documenten

Model Privacy Statement (download)

Voorbeeld mediationovereenkomst

Voorbeeld mediation agreement (Engelstalig)

Model geheimhoudingsverklaring

Model confidentiality statement (download)