Mediation

Overal waar mensen samenwerken, kunnen spanningen ontstaan. Een goed gesprek is meestal de oplossing. Maar soms lukt dat niet en dreigt de situatie uit de hand te lopen. Dan wordt het tijd voor conflictbemiddeling: het inzetten van mediation.

Wat houdt mediation in?
Mediation wordt ingezet wanneer leidinggevende en medewerker alleen via een buitenstaander met elkaar in gesprek zijn. Het conflict is zodanig geëscaleerd dat er juristen bij betrokken zijn. Mediation wordt uitgevoerd door onze geregistreerde mediator en start met aparte intakegesprekken met beide partijen. Daarna volgen enkele gezamenlijke gesprekken met leidinggevende, medewerker en mediator.

Wat mag u van onze mediator verwachten?
Onze mediator is een onafhankelijke en oordeelvrije procesbegeleider die op betrokken wijze de communicatie tussen de betrokkenen in beweging zet. Dit voorkomt escalatie en beperkt de kans op verzuim.

Wat leveren mediation u op?
Na een succesvolle mediation hebben leidinggevende en medewerker vanuit inzicht en begrip concrete afspraken gemaakt om de werkrelatie te verbeteren. Zo’n oplossing in de relatie onderling maakt ook dat re-integratietrajecten sneller verlopen. Mocht het de betrokkenen onverhoopt niet lukken om de onderlinge verschillen te overbruggen, dan geeft een mediationtraject in ieder geval duidelijkheid over het vervolg.

Wilt u meer informatie over mediation?
Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar  supportcenter@gimd.nl.

Overdag tussen 8.30 - 17.30 uur 088 - 800 85 00

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl