Arbeidsconflict voor verwijzers

De professionals van Gimd lossen een arbeidsconflict snel op door inzet van Sterker Samenwerken, Conflictbemiddeling of Mediation. In de escalatieladder van Friedrich Glasl (1941) ziet u in welke fase van het conflict u welke interventie inzet.

Conflictbemiddeling

Is er sprake van een conflict, dan kiest u voor Conflictbemiddeling. Ook bij Conflictbemiddeling komen de betrokkenen in 3 gesprekken tot een oplossing. Het eerste gesprek is een individueel gesprek waarbij de betrokkene zijn verhaal kwijt kan. In het tweede gesprek vindt de daadwerkelijke bemiddeling plaats. Het derde gesprek is een evaluatiegesprek.

Praktische informatie:

  • Het eerste gesprek kan binnen 7 dagen plaatsvinden;
  • 3 gesprekken;
  • Doorlooptijd 8 weken.

Mediation

Gimd mediation werkt met zeer ervaren en professionele MfN-registermediators die affiniteit hebben met arbodienstverlening en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht. De neutrale en onafhankelijke MfN-registermediator wordt ingezet als procesbegeleider en heeft oog voor alle belangen en (arbo)verplichtingen.

De escalatieladder van Friedrich Glasl (1941) onderscheidt 3 fases: de relationele, de emotionele en de escalatiefase.

Mediation richt zich in de relationele fase op het maken van afspraken.

In de emotionele fase heeft de inzet van mediation grofweg twee mogelijke uitkomsten. De uitkomst die door de partijen wordt afgesproken leidt tot afspraken over de werkhervatting en re-integratie of leidt tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Vaak komen partijen al na een paar gesprekken tot een oplossing. Klik hier voor meer informatie over Gimd mediation.

Bij een conflict in de escalatie fase betrekt de mediator de advocaten bij het mediationtraject. De mediation is er in deze fase op gericht om partijen weer met elkaar in gesprek te brengen. Wanneer blijkt dat dit blijvend niet meer mogelijk is, dan stelt de mediator ‘pendelmediation’ voor. Hierbij spreekt de mediator elke partij in een aparte kamer.

Praktische informatie:

  • Het eerste gesprek kan binnen 7 dagen plaatsvinden;
  • De doorlooptijd en het aantal gesprekken is afhankelijk van de casus;
  • Gimd rondt 9 van de 10 mediationtrajecten binnen 6 weken af.

Wilt u advies over de meest effectieve oplossing in uw situatie?

Neem contact met ons op via 088 – 800 85 05 of [email protected]