Arbeidsconflict voor werkgevers

Waar mensen samenwerken, ontstaan van tijd tot tijd spanningen. Door miscommunicatie, of doordat ontwikkelingen en veranderingen binnen de organisatie niet door iedereen worden gedragen. Deze spanningen verstoren een goede samenwerking. Hoe langer conflicten blijven bestaan, hoe hoger de kosten worden.

Spanningen die niet worden uitgesproken, ontwikkelen zich vanzelf tot een conflict. Friedrich Glasl (1941) bracht de ontwikkeling van een conflict in kaart.

Relationele fase: Win-Win

Wanneer het conflict van uw werknemers zich in deze fase bevindt, dan zijn betrokkenen erop gericht om er samen uit te komen en het conflict te verhelpen: win-win. Soms lukt het de betrokkenen zelf om de knelpunten naar elkaar uit te spreken. Soms begeleidt een leidinggevende of collega dit gesprek. Wanneer dit niet lukt, kunt u hier als werkgever een externe professional bij betrekken. Hoe eerder u een professioneel gesprek inzet, hoe meer mogelijkheden er zijn om de verstoorde werkverhouding te herstellen. Gimd ondersteunt de betrokkenen in deze fase door inzet van Sterker Samenwerken, Conflictbemiddeling of Mediation.

Praktische informatie:

  • Het eerste gesprek kan binnen 7 dagen plaatsvinden;
  • 3 gesprekken;
  • Doorlooptijd 6 weken.

Conflictbemiddeling

Is er sprake van een conflict, dan kiest u voor Conflictbemiddeling. Ook bij Conflictbemiddeling komen de betrokkenen in 3 gesprekken tot een oplossing. Het eerste gesprek is een individueel gesprek waarbij uw werknemer zijn verhaal kwijt kan. In het tweede gesprek vindt de daadwerkelijke bemiddeling plaats. Het derde gesprek is een evaluatiegesprek.

Praktische informatie:

  • Het eerste gesprek kan binnen 7 dagen plaatsvinden;
  • 3 gesprekken;
  • Doorlooptijd 8 weken.

Mediation

Mediation richt zich in deze fase op het maken van afspraken. Gimd mediation werkt met zeer ervaren en professionele MfN-registermediators die affiniteit hebben met arbodienstverlening en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht. De neutrale en onafhankelijke MfN-registermediator wordt ingezet als procesbegeleider en heeft oog voor alle belangen en (arbo)verplichtingen.

Praktische informatie:

  • Het eerste gesprek kan binnen 7 dagen plaatsvinden;
  • De doorlooptijd en het aantal gesprekken is afhankelijk van de casus;
  • Gimd rondt 9 van de 10 mediationtrajecten binnen 6 weken af.

Emotionele fase: Win-Lose

Wanneer het conflict zich in deze fase bevindt, dan is er inmiddels sprake van een flink arbeidsconflict. Partijen verharden en zijn erop gericht om vooral zelf goed uit het conflict te komen. Gimd lost conflicten in deze fase op door inzet van mediation. Mediation heeft grofweg twee mogelijke uitkomsten. De uitkomst die door de partijen wordt afgesproken leidt tot afspraken over de werkhervatting en re-integratie of leidt tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Vaak komen partijen al na een paar gesprekken tot een oplossing. In principe vinden alle gesprekken plaats tussen partijen en de mediator. Met toe­stemming van beide partijen is het mogelijk derden, zoals belangenbehartigers of juristen, te betrekken in de vertrouwelijkheid van het mediationtraject. Meer informatie over mediation.

Escalatie fase: Lose-Lose

Een conflict in deze fase is zwaar geëscaleerd. Soms kan men niet meer met elkaar in één ruimte zijn en verloopt de communicatie via advocaten. Zit het conflict in deze fase, dan betrekt de mediator de advocaten bij het mediationtraject. De mediation is erop gericht om partijen weer met elkaar in gesprek te brengen.

U ziet: hoe sneller u inspeelt op de ontstane situatie, hoe meer er mogelijk is. Gimd ondersteunt u graag!