Arbeidsconflict voor werknemers

Waar mensen samenwerken, ontstaan van tijd tot tijd spanningen. Door miscommunicatie, of doordat ontwikkelingen en veranderingen binnen de organisatie niet door iedereen worden gedragen. Deze spanningen verstoren een goede samenwerking. Spanningen die niet worden uitgesproken, ontwikkelen zich vanzelf tot een conflict. Friedrich Glasl (1941) bracht de ontwikkeling van een conflict in kaart.

Relationele fase: Win-Win

In deze fase zijn er samenwerkingsproblemen of zit je in een beginnend conflict. Jullie zijn erop gericht om er samen uit te komen. Je kunt met elkaar in gesprek gaan, of je leidinggevende vragen dat gesprek te begeleiden. Als dit niet lukt is het handig om er via je leidinggevende een professional bij te halen. Hoe eerder er een professioneel gesprek wordt ingezet, hoe meer mogelijkheden er zijn om de verstoorde werkverhouding te herstellen. Gimd ondersteunt je in deze fase door inzet van Sterker Samenwerken, Conflictbemiddeling of Mediation.

Conflictbemiddeling

Is er sprake van een conflict, vraag dan Conflictbemiddeling aan bij je leidinggevende. Ook met Conflictbemiddeling kom je in 3 gesprekken tot een oplossing. Het eerste gesprek is een individueel gesprek waarbij je jouw kant van het verhaal kwijt kan. In het tweede gesprek vindt de daadwerkelijke bemiddeling plaats. Het derde gesprek is een evaluatiegesprek.

Mediation

Mediation richt zich in deze fase op het maken van afspraken. Gimd mediation werkt met zeer ervaren en professionele MfN-registermediators. Onze mediators hebben verschillende achtergronden zoals: bedrijfsmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, arbeid- en organisatiekundige, loopbaanbegeleider of jurist. Het doel van onze mediators is om de partijen met elkaar tot een duurzame oplossing te laten komen.

Emotionele fase: Win-Lose

Deel je jullie conflict in de emotionele fase in, dan hebben jullie inmiddels een flink arbeidsconflict. Zowel jij als de ander zijn erop gericht om vooral zélf goed uit het conflict te komen: win-lose. Bevindt jouw conflict zich in deze fase, vraag dan mediation bij je leidinggevende aan. Mediation heeft grofweg twee mogelijke uitkomsten. De uitkomst die door jullie wordt afgesproken leidt tot afspraken over de werkhervatting en re-integratie of leidt tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Vaak komen jullie al na een paar gesprekken tot een oplossing. Lees meer over hoe mediation werkt.

Escalatie fase: Lose-Lose

In de Escalatie fase of lose-lose fase is het conflict zwaar geëscaleerd. Soms kunnen jullie niet meer met elkaar in één ruimte zijn en verloopt de communicatie via advocaten. Zit het conflict in deze fase, dan betrekt de mediator jullie advocaten bij het mediationtraject. De mediation is erop gericht om jullie weer met elkaar in gesprek te brengen.

Hulp nodig?

Hoe eerder je professionele hulp betrekt bij jullie samenwerkingsproblemen, hoe meer er mogelijk is. Dus wacht niet en bel 088 – 800 85 00.

Wil je dat wij een offerte sturen naar je werkgever? Klik dan hier.