Conflictbemiddeling

Meestal werken mensen prettig samen met elkaar. Maar soms ontstaan er spanningen die kunnen leiden tot een conflict. Spanningen kunnen ontstaan tussen twee werknemers en tussen een leidinggevende en een werknemer. Het kan dan fijn zijn als iemand bemiddelt. Als het conflict opgelost is, kan er weer prettig samengewerkt worden.

Conflictbemiddeling wordt uitgevoerd door een bedrijfsmaatschappelijk werker van Gimd. Een gesprek met een conflictbemiddelaar is gewenst als de communicatie tussen de betrokkenen zodanig verstoord is, dat ze er samen niet meer uitkomen. De conflictbemiddelaar is er voor beide partijen: werkgever & werknemer of werknemer & werknemer.

Doel conflictbemiddeling

Uitgangspunt voor de conflictbemiddeling is dat niemand een conflict prettig vindt. Een conflict geeft altijd spanning. De conflictbemiddelaar zet de betrokkenen weer in hun kracht, zodat zij (met hulp) afspraken kunnen maken en weer verder met elkaar kunnen.

In 3 gesprekken naar een oplossing van een conflict

1e gesprek
De conflictbemiddelaar voert één individueel gesprek op verzoek van de betrokkene(n). Deelname aan het gesprek is vrijwillig. In het eerste gesprek kunnen betrokkenen hun verhaal en emotie kwijt. Zij kunnen letterlijk ‘op verhaal komen’. Na inventarisatie van de knelpunten, werkt de conflictbemiddelaar naar het tweede gesprek toe.

2e gesprek
Het tweede gesprek vindt plaats met alle betrokkenen. De conflictbemiddelaar ondersteunt, adviseert en stuurt het conflict tijdens dit gesprek. Durft één van de deelnemers zich bijvoorbeeld niet goed uit te spreken, dan zorgt de conflictbemiddelaar ervoor dat deze deelnemer ook aan het woord komt. De conflictbemiddelaar legt de gemaakte afspraken vast in een gespreksverslag. Dit verslag geeft duidelijkheid en houvast aan alle betrokkenen. Tijdens dit gesprek bepalen de betrokkenen wie deelneemt aan het evaluatiegesprek.

3e gesprek
Het derde gesprek is een evaluatiegesprek. Tijdens deze evaluatie komt aan bod  hoe het gaat met de betrokkene(n), of de werksituatie stabiel is en of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Wilt u meer informatie over conflictbemiddeling?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar info@Gimd.nl