Conflictbemiddeling

Bemiddeling bij communicatieproblemen en conflicten op de werkvloer

Meestal wordt er bij uw organisatie prettig samengewerkt. Maar soms ontstaan er op de werkvloer onderlinge spanningen die kunnen leiden tot communicatieproblemen of een conflict. U wilt uw werknemers de hulp bieden die ze nodig hebben. Een objectieve conflictbemiddelaar biedt ondersteuning om het communicatieprobleem op te lossen.

Conflictbemiddeling wordt uitgevoerd door een bedrijfsmaatschappelijk werker van Gimd. Als de communicatie tussen uw werknemers dusdanig verstoord is dat zij er samen niet meer uitkomen,
biedt conflictbemiddeling uitkomst. De bemiddelaar is er voor alle betrokkenen. Voor werknemer en werknemer of werkgever en werknemer.

Doel conflictbemiddeling

De bemiddelaar streeft ernaar om alle betrokkenen te helpen bij het vinden van een oplossing voor hun communicatieprobleem of conflict. De focus ligt op het tot stand brengen van duidelijke en respectvolle communicatie. De bemiddelaar zet de betrokkenen weer in hun kracht en begeleidt ze bij het maken van afspraken, zodat ze weer met elkaar verder kunnen.

Wat levert het op?

Uit onderzoek van TNO bleek dat in 2018 bijna 1 op de 3 (30,2 %) werknemers een conflict op het werk heeft. Een conflict zorgt voor spanningen en een verslechterde werksfeer. Soms leidt het zelfs tot verzuim. Conflictbemiddeling kan helpen bij het verbeteren van de werksfeer en het terugdringen van verzuim.

Voor wie is het bedoeld?

Werknemer en werknemer of werkgever en werknemer. Ook wanneer u als werkgever de communicatie met uw werknemer wilt verbeteren of een conflict wilt oplossen, biedt de bemiddelaar hierbij ondersteuning.

Conflictbemiddeling in de praktijk

1e gesprek
In het eerste individuele gesprek kunnen betrokkenen hun verhaal en emotie kwijt. De bemiddelaar onderzoekt actief en op inhoudsniveau waar de pijn zit. De partijen kunnen letterlijk ‘op verhaal komen’. Na inventarisatie van de knelpunten, werkt de conflictbemiddelaar naar het tweede gesprek toe.

2e gesprek
Het tweede gesprek is gezamenlijk. De bemiddelaar is onafhankelijk en ondersteunt alle betrokkenen. Tijdens het gesprek geeft de bemiddelaar advies en heeft een sturende rol zodat alle partijen evenredig aan het woord komen. De bemiddelaar komt met een inhoudelijk oplossingsvoorstel. Er worden concrete afspraken gemaakt.

3e gesprek
Het derde gesprek is een evaluatiegesprek. Tijdens deze evaluatie komt aan bod hoe het gaat, of de werksituatie stabiel is en gemaakte afspraken worden nagekomen.

Wanneer zet u mediation in?

Bijna 2,5% van de werknemers krijgt te maken met een langdurig conflict. Deze conflicten zijn vaak hoog opgelopen en complex. In zo’n situatie schakelt u Gimd Mediation in. Mediation heeft een juridisch karakter.

Wilt u meer informatie over conflictbemiddeling?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar info@Gimd.nl