Missie en visie

Onze Missie
Met persoonsgerichte diensten en producten zorgt Gimd voor balans tussen mens en organisatie.
Onze Visie
De wereld is in beweging, sneller en ingrijpender dan ooit. Onze omgeving verandert, wijzelf veranderen. Paradoxaal genoeg is verandering de grootste constante van deze tijd. Ook werk en werkomgeving zijn in beweging. Organisaties gaan mee met ontwikkelingen in hun markten, willen voorop lopen en verwachten daarom steeds meer flexibiliteit van hun medewerkers. En natuurlijk verandert de individuele mens. Ook hij ontwikkelt zich, belandt in nieuwe levensfasen, stelt andere eisen aan het leven, en dus aan zijn werk.

In zo’n dynamiek is het mogelijk dat de balans tussen medewerker en organisatie zoek raakt. Juist dan komt de dienstverlening van Gimd het best tot haar recht. Gimd streeft naar evenwicht tussen mens en organisatie. Opdrachtgevers kunnen aan de slag met vragen als:

  • Hoe krijg ik mijn werknemers in beweging?
  • Hoe kunnen we de samenwerking binnen het team verbeteren?
  • Welke signalen zijn van belang om werkdruk te voorkomen?
  • Hoe ga ik om met conflicten en ongewenst gedrag?
Overdag tussen 8.30 - 17.00 uur 088 - 800 85 00

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl