Dag tegen pesten: de impact van pesten op het werk

vrijdag 19 april 2019

“Niet alleen op het schoolplein wordt gepest, ook binnen bedrijven valt er vaak iemand buiten de boot of wordt een persoon buitengesloten.”

Bijna 1 op de 6 werknemers krijgt regelmatig te maken met dit grensoverschrijdend gedrag, en dat aantal stijgt. Dit gedrag kan heel subtiel en indirect zijn, zoals het negeren van een collega, het achterhouden van informatie, maar ook meer uitgesproken en direct zoals uitschelden, intimideren of discrimineren. Pesten op het werk is ongewenst gedrag. Het is belangrijk dat ongewenst gedrag stopt. Als een werknemer hiermee te maken krijgt kan deze persoon terecht bij een vertrouwenspersoon.

Klop aan bij de vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen van Gimd worden binnen organisaties ingezet als iemand zich onveilig of zich niet respectvol behandeld voelt tijdens het werk. Slachtoffers verliezen plezier in hun werk, functioneren niet goed meer of krijgen psychische problemen. Werknemers kunnen een klacht indienen, maar vaak willen ze niet zo’n  procedure starten. Ze willen een oplossing of er samen uitkomen. Vertrouwenspersonen proberen uitval van gepeste werknemers en daarmee hoge kosten vanwege ziekteverzuim te voorkomen. Zij bieden een luisterend oor en gaan in gesprek. Zo kan er weer een gezonde en veilige werksituatie ontstaan.

Rita Wielemaker, teamleider bij Gimd en tevens zelf vertrouwenspersoon, vertelt: “Pesten wordt vaak niet herkend door werkgevers. Als je hen confronteert met het gedrag of de gebeurtenissen op de werkvloer, dan herkennen zij zich niet altijd in de ervaring van een werknemer.  Ze schrikken vaak van de ernst van de situatie. Wij proberen organisaties, maar zeker ook leidinggevenden, niet langer blind te laten zijn voor hun eigen gedrag”.

“Belangrijk hierbij is dat je zorgt voor goede omgangsvormen. Pestgedrag zie je terug in houding en gedrag van mensen. Je kunt gewenst gedrag bevorderen door elkaar niet in een ongewenste positie te brengen. Bijvoorbeeld door geen collega’s uit te nodigen voor een borrel, om te voorkomen dat een select gezelschap zonder uitnodiging zich buitengesloten voelt. Wij gaan als vertrouwenspersonen ook preventief te werk, om collegialiteit in organisaties onder de loep te nemen.”

Toolkaart over pesten

Veel pestgedrag ontstaat in hiërarchische relaties, bijvoorbeeld tussen werknemer en leidinggevende. In zulke gevallen is het moeilijk om ongewenst gedrag aan te kaarten. Het is ook een taboe onderwerp. Ook in zelforganiserende teams ligt pestgedrag op de loer, omdat collega’s geacht worden alles samen op te lossen. Daarom zijn collega’s cruciaal om pesten te signaleren. Daarvoor heeft Gimd een handige toolkaart gemaakt zodat je weet wat je als werknemer en als werkgever kunt doen:
Download de toolkaart.


Wilt u meer informatie over pesten op het werk, en wat u eraan kunt doen?
Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar info@Gimd.nl.

Vertrouwenspersonen van Gimd zijn gespecialiseerd in de problematiek van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of intimiteit. Meer informatie over de vertrouwenspersonen van Gimd is hier te lezen: https://www.Gimd.nl/grensoverschrijdend-gedrag/vertrouwenspersoon/

Overdag tussen 8.30 - 17.00 uur 088 - 800 85 00