Gimd organiseert op 17 maart een (gratis) webinar over Sociale Veiligheid

Tijdens de inspirerende Webinar over sociale veiligheid komen verschillende Gimd vertrouwenspersonen aan het woord. Ze besteden aandacht aan wat een organisatie kan doen om de sociale veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

In Nederland krijgt ruim 13% van de medewerkers te maken met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt, gaat het in bijna de helft van de gevallen om pesten. Daarnaast vallen agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en integriteitsschendingen onder grensoverschrijdend gedrag. Werkgevers weten vaak niet goed hoe grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aangepakt kan worden.

In de Webinar Sociale Veiligheid geven onze ervaren vertrouwenspersonen tips en handvatten voor het creëren van een sociaal veilig werkklimaat. We geven antwoord op de vragen:

  • Wat is sociale veiligheid?
  • Hoe maak je binnen je organisatie duidelijk dat je grensoverschrijdend gedrag niet tolereert?
  • Hoe zet je sociale veiligheid op de kaart?
  • Wat zijn de wettelijke kaders?
  • Welke trainingen en educatiemogelijkheden heeft Gimd?

Er is gelegenheid tot het stellen van al je vragen rondom sociale veiligheid.

Het webinar is op 17 maart 2022 van 16.00 – 17.00 uur. Meld je hier aan om zeker te zijn van deelname!