Succesvolle interventie bij verstoorde arbeidsverhoudingen

De ervaring leert dat des te eerder je inspringt op de verstoorde werkverhouding, des te groter de kans is dat je daarmee een escalatie voorkomt. Mediation is een relatief nieuw product van Gimd. Inmiddels zijn binnen Zorg van de Zaak 13 MfN-registermediators werkzaam. Zij worden ingezet bij complexe kwesties die ontstaan zijn in de arbeidsrelatie. Monique van Dongen-van Litsenburg, programmamanager en coördinator van de mediators, is trots op de mediators en het bedrijfsbureau. “Het is een mooi en professioneel team, en daar ben ik trots op”, aldus Monique.

Doel mediation
Het einddoel van het traject wordt tijdens de mediation door partijen bepaald. Het draagvlak van de oplossingsrichting is dan groter. Grofweg kun je stellen dat ongeveer de helft van de mediations eindigt met werkafspraken. De andere helft eindigt met het besluit van partijen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De uitkomst van de mediation is van te voren niet bekend. Als verwijzer adviseer je dus een ‘mediationtraject’ en niet een ‘exit-mediation’. Mediation heeft een juridische status. De uitkomst van de mediation wordt door de mediator vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Erkende mediators
Alle Zorg van de Zaak mediators hebben de mediationopleiding afgerond en werken volgens de richtlijnen van de Mediators federatie Nederland (MfN). Onze mediators werken neutraal en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door het Bedrijfsbureau Mediation van Gimd dat bijvoorbeeld de datum van de mediation aan de verwijzer terugkoppelt.

Het team mediators heeft ruimte om meer mediations te begeleiden! Wordt u geconfronteerd met een ingewikkelde kwestie in een arbeidsrelatie? Dan nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen via 088-8008500 of [email protected].