Een veilige en gezonde werkomgeving in corona-tijden

Werkgevers zijn verplicht om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te beschermen. Van werkgevers mag dan ook worden verwacht dat zij hun werknemers zoveel als mogelijk beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

Behalve alle praktische tips, wettelijke maatregelen en belangrijke informatie voor bedrijfsvoering, heeft u misschien ook vragen over hoe uw medewerkers omgaan met deze crisis en wat u daarin kunt bieden. Wat een veilige werkomgeving precies inhoudt, leest u in onze whitepaper. Deze is opgesteld door professionals van Gimd.

Verder krijgt u antwoord op deze vragen:

  • Wat is de impact van een ingrijpende gebeurtenis zoals deze coronacrisis?
  • Hoe kunt u op een gezonde manier thuis werken faciliteren?

Download whitepaper 
Download whitepaper English version

Wilt u uw werknemers met zorgen of angstgevoelens helpen? Schakel dan onze telefonische hulplijn in!

NB: In het algemeen is het belangrijk dat u en uw werknemers de actuele adviezen van de regionale GGD en het RIVM opvolgen.