Digitale stresstest

Gimd biedt werknemers een digitale stresstest aan die zij vrijblijvend kunnen invullen. Scoren zij hoog op deze test, dan hebben zij een hoog risico om uit te vallen. Een Mental Check Up gesprek is daarvoor een goede tweede stap.

Mentale APK

Ter voorbereiding op de Mental Check Up vult een werknemer een vervolgvragenlijst in. Deze neemt hij of zij mee naar het gesprek. Samen met de bedrijfsmaatschappelijk werker bespreekt men de vragenlijst en brengt de knelpunten in kaart. Uw werknemer krijgt direct praktische tips en adviezen. Deze zijn gericht op het behouden van de mentale gezondheid, de weerbaarheid en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. Een Mental Check Up gesprek duurt een uur en heeft een vertrouwelijk karakter.

Laagdrempelig vervolgtraject

De Mental Check Up ondersteunt uw werknemer bij het creëren van een goede werkbalans. Zijn de knelpunten complexer, dan ontvangt u een offerte voor een kort vervolgtraject. Deze gesprekken leveren een bijdrage in het herstellen van de balans.

Interesse?

Mental Check Up gesprekken met de bedrijfsmaatschappelijk werker helpen uitval te voorkomen

Vraag een offerte aan

In drukke periodes weet ik nu wat ik moet doen om mijn werk- privébalans te behouden.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?