Omgaan met stress: voor een gezonder leven

Stress, het hoort bij het leven, en dus ook bij het werk. Met gezonde spanning is niets mis. Die stimuleert de daadkracht en de creativiteit. Maar teveel spanning gedurende langere tijd verlamt uw medewerkers en leidt er toe dat ze minder goed functioneren. Stress kan ook de oorzaak zijn van lichamelijke klachten, uw mensen kunnen er dus echt ziek van worden. Vandaar dat het belangrijk is om de symptomen van stress te herkennen en op een juiste manier met stress om te gaan. Maar hoe herken je die symptomen en wat moet je doen als je er last van hebt? Gelukkig is omgaan met stress wel degelijk te leren.

De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het omgaan met stress

Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers bieden professionele begeleiding bij het verminderen van stressklachten. Zij delen ideeën en tips om beter met stress om te gaan en richten zich op het voorkomen van een burn-out. In het begeleidingstraject wordt o.a. aandacht besteed aan het ontstaan van stress, het (h)erkennen ervan (en van de signalen die op stresswijzen), de invloed die het hebben van stress heeft op je lichaam en je functioneren, en wat te doen tegen stress. Ook het zoeken naar en vinden van de balans tussen werk en privé (het evenwicht tussen inspanning en ontspanning) speelt een rol bij de aanpak van stress.

Wat te doen tegen stress als gevolg van veranderingen

Gek genoeg is verandering de enige constante in ons leven. Veranderingen in organisaties vragen vrijwel altijd om veranderingen van mensen. Voor veel van uw medewerkers is dat niet altijd even gemakkelijk, want veranderingen betekenen onzekerheid en onduidelijkheid, terwijl mensen juist graag weten waar ze aan toe zijn. Het gevolg is, dat dit stress oplevert. Dus is het goed om te weten hoe je mentaal veerkrachtig blijft in een voortdurend veranderende omgeving. En het hebben van inzicht in het effect van je gedrag tijdens zo’n verandering. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan daarbij helpen. Hij of zij spiegelt het gedrag van uw medewerker om zo inzicht te geven in het effect daarvan en onderzoekt of er sprake is van mentale drempels die overwonnen moeten worden om beter met de verandering om te gaan. Sleutelwoorden tijdens dit begeleidingstraject zijn: pro-activiteit, het nemen van verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van een groei-mindset.

Wilt u meer informatie over het leren omgaan met stress?

Als u meer wilt weten over hoe uw medewerkers leren omgaan met stress, neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar info@Gimd.nl.