Bijna 1 op de 6 werknemers krijgt regelmatig te maken met grensoverschrijdend gedrag, en dat aantal stijgt (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, TNO/CBS). De gevolgen kunnen ingrijpend zijn: fysieke klachten, een verhoogd risico op psychische klachten, of minderde productiviteit in de organisatie. Verzuim of ontslag kan het gevolg zijn.

Gezonde arbeidsrelaties en een veilige werkomgeving zijn dus uitermate belangrijk voor werknemers– en het aanpakken van pesten op het werk dus ook. De vertrouwenspersoon kan daarin een cruciale rol spelen. Dit kan iemand uit de organisatie zijn, maar ook een externe vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Gimd helpt bij het aanpakken van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Naast eerste opvang aan werknemers die te maken krijgen met pesten, biedt hij of zij advies en begeleiding. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon ook een preventieve rol. Vroege signalering kan erger voorkomen.

Meer informatie over de vertrouwenspersoon van Gimd

Training omgang grensoverschrijdend gedrag

Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie binnen de organisatie. Hun houding ten aanzien van (on)gewenst gedrag is van grote invloed op wat er op de werkvloer gebeurt. Deze training helpt u met praktische adviezen en vaardigheden om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

Meer informatie over de training

Ongewenst gedrag: wat kunt u doen?

Met de toolkaart ziet u snel hoe u als collega of leidinggevende zelf in actie kunt komen.

Download toolkaart
Marja Vos, vertrouwenspersoon bij Gimd

Marja Vos, vertrouwenspersoon bij Gimd

Marja Vos is vertrouwenspersoon bij Gimd. Zij werkt vanuit die rol als externe vertrouwenspersoon voor verschillende bedrijven. “Voor werknemers is het fijn dat ik onafhankelijk ben. Ze kunnen hun verhaal in vertrouwen vertellen, ik kan het verhaal met alle emoties die daar soms bijkomen, aanhoren. Daarna kijk ik samen met de werknemer welke opties er zijn om te komen tot een oplossing."

Lees dit verhaal

Integriteitsschendingen zijn een vorm van ongewenst gedrag

Integriteit is een breed begrip dat gaat over persoonlijke karaktereigenschappen en, op het werk, als een verantwoordelijk persoon die zich houdt aan de normen en waarden die daar gelden. Integriteit kan verschillend worden opgevat. Wat voor de een integer gedrag is, is dat voor de ander niet. Daarbij helpt deze toolkaart.

Integriteit bespreekbaar te maken in de organisatie is belangrijk om pestgedrag te voorkomen. Gimd kan uw organisatie daarmee helpen. De vertrouwenspersoon biedt ook advies bij integriteitskwesties.

Integriteit bij Goede doelen Nederland

Integriteit bij Goede doelen Nederland

Beleid op het gebied van grensoverschrijdend gedrag stond hoog op de agenda van Goede Doelen Nederland en Partos. Gimd biedt hun leden (de goede doelen) een mooi pakket van diensten en trainingen aan op het gebied van integriteit.

Lees dit verhaal

Sociale veiligheid: het zwijgen doorbreken van de (zwijgende) middengroep

De meeste werknemers zijn niet zelf betrokken bij pesten. Zij zien het pesten niet, zijn zelf bang om gepest te worden, of durven er niets over te zeggen. Deze personen maken deel uit van de zwijgende middengroep. Juist door deze groep centraal te stellen, kan een sociale en veilige cultuur ontstaan. Waarin het de norm is dat pestgedrag niet geaccepteerd wordt.

Bekijk hier de video over sociale veiligheid en de rol van de zwijgende middengroep.