Runningtherapie

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop, ten behoeve van mensen met een depressie of andere psychische klachten. Het is een complementaire vorm van therapie en wordt veelal gebruikt als aanvulling op de begeleiding door psycholoog, maatschappelijk werker of coach.

Programma Runningtherapie

Het basisprogramma bestaat uit een 13-tal sessies waarvan drie individuele gesprekken en tien groep loopsessies (frequentie: één keer per week). De groep bestaat uit maximaal vier tot zes deelnemers.

Inhoud van het programma:

  • Een intake gesprek, waarin de persoonlijke doelen worden geformuleerd. De deelnemer krijgt advies bij een basis loopschema, uitleg van het programma en de gezondheidsverklaring (indien nodig kan dit ook via de bedrijfsarts van de werkgever).
  • Een tussenevaluatie, om zo nodig de doelen en het schema bij te stellen
  • Een eindgesprek, waarin centraal staat wat de Runningtherapie heeft opgeleverd en hoe de deelnemer de motivatie vast kan houden voor de toekomst.

Meer informatie kunt u vinden in onze brochure.

Vraag hier een offerte aan voor runningtherapie