Integriteit bij goede doelen

Net als andere sectoren krijgt ook de goededoelensector helaas weleens te maken met grensoverschrijdend gedrag. Veel goede doelen hebben al een integriteitsbeleid. Met het Gezamenlijk Actieplan Integriteit zetten Goede Doelen Nederland en Partos het onderwerp integriteit extra op de agenda. Ze werken samen met verschillende partijen, waaronder Gimd. Zo biedt Gimd hun leden (de goede doelen) een mooi pakket van  diensten en trainingen aan op het gebied van integriteit. Anjelène van Vliet, beleidsmedewerker bij Goede Doelen Nederland: ‘Wij zijn blij dat Gimd bereid is om mee te werken aan de professionalisering van de sector. Gimd zit al 50 jaar in het bedrijfsmaatschappelijke werk. Dat geeft ons het gevoel dat wij hun dienstverlening met een gerust hart aan onze leden kunnen aanbieden.’

Actieplan Integriteit: Zo gaan we met elkaar om

Het doel van het Actieplan Integriteit is dat het aantal integriteitsschendingen afneemt en dat incidenten eerder gemeld worden. Anjelène: ‘We willen onze leden ondersteunen bij het verder inrichten en optimaliseren van hun integriteitssysteem. Met Gimd is er daarom een mantelovereenkomst gesloten, waarin wij prijsafspraken maken voor een aantal van hun diensten. Zo kunnen we de goede doelen kwalitatief goede diensten bieden tegen aantrekkelijke tarieven.’

Handreiking integriteit

Waar begin je dan met het verbeteren van een integriteitssysteem? Daarvoor is door Goede Doelen Nederland en Partos in samenwerking met Governance & Integrity de Handreiking Integriteitssysteem ontwikkeld. Hierin wordt uitgelegd hoe een integriteitssysteem werkt en binnen een organisatie kan worden ingericht. Als onderdeel van het Actieplan is ook een extra hoofdstuk integriteitsnormen toegevoegd aan de Erkenningsregeling: de standaard voor kwaliteit, verantwoording en toezicht voor de goededoelensector. Als goede doelen de beschreven stappen van de Handreiking uitvoeren, voldoen ze aan de integriteitsnormen.  ‘Het uiteindelijke doel is om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. En als het toch nodig is, het zorgvuldig af te handelen en adequaat verantwoording af te leggen,’ vertelt Anjelène.

Wat Gimd heeft betekent

Goede doelen kunnen bij Gimd terecht voor een flink aantal diensten. Anjelène: ‘Op onze website kunnen leden een overzicht van alle activiteiten, diensten en trainingen vinden. Deze helpen hen om de normen van de Erkenningsregeling op dit gebied na te leven. We hebben het aanbod zorgvuldig samengesteld op basis van de handreiking. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om een incident te melden of een vertrouwenspersoon in te schakelen. Maar ook om onderzoek naar een schending te laten doen, een integriteitssysteem te analyseren, opvang te zoeken voor een slachtoffer van een interpersoonlijke schending of mediation in te schakelen. Gimd verzorgt daarnaast de Basistraining Vertrouwenspersoon.’

Waarom Gimd?

De keuze voor Gimd is gebaseerd op hun maatschappelijke benadering, landelijke oriëntatie en deskundigheid, geeft Anjelène aan. Dat leden kunnen kiezen uit een uiteenlopend pakket aan diensten speelt ook mee. ‘Wij vinden de samenwerking persoonlijk en prettig. Ook het feit dat we onze leden via Gimd een klokkenluidersmeldpunt kunnen aanbieden, geeft ons een gerust gevoel. Als je een melding doet, kun je erop rekenen dat je adequaat wordt opgevangen. Ook een dienst als ‘Opvang en begeleiding slachtoffers interpersoonlijke schendingen’ is een mooie aanvulling op het gehele aanbod. Hun deskundigheid helpt om integriteit binnen onze sector verder te optimaliseren.’

Over Goede Doelen Nederland

Arjelène van Vliet is beleidsmedewerker bij Goede Doelen Nederland, een branchevereniging waar ruim 150 erkende grote en kleine goede doelen bij zijn aangesloten. Ze ondersteunen hun leden bij het voeren van een professionele en efficiënte bedrijfsvoering en bieden een breed platform voor kennisuitwisseling en kwaliteitsbevordering.

Over Partos

Partos is de branchevereniging voor ontwikkelings­samenwerking. Ze verenigen meer dan 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en zetten zich in voor de belangen van hun leden, zodat zij zo succesvol mogelijk een rechtvaardige en duurzame wereld kunnen creëren voor iedereen.