De vertrouwenspersoon: voor een sociaal veilige werkomgeving

Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie door collega’s: ongewenst en grensoverschrijdend gedrag dat helaas maar al te vaak voorkomt op de werkvloer. Mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. Bovendien wordt de sfeer op het werk negatief beïnvloed en gaat de arbeidsproductiviteit omlaag. Om deze psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, schrijft de Arbowet organisaties voor om actief beleid te voeren. Zoals het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het instellen van een klachtencommissie en een klachtenregeling.

De vertrouwenspersoon van Gimd helpt bij het aanpakken van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag

Gimd is gespecialiseerd in deze problematiek. Als een van uw medewerkers te maken krijgt met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, kunnen onze medewerkers als onafhankelijke vertrouwenspersoon fungeren. Bij Gimd werken zo’n 50 bedrijfsmaatschappelijk werkers met minimaal een hbo-opleiding en een opleiding tot vertrouwenspersoon. Uw medewerker krijgt advies, steun en hulp om de situatie te veranderen door nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, het gesprek aan te gaan en samen met de vertrouwenspersoon te kijken naar mogelijke oplossingen. Uiteindelijk zal de medewerker zelf een keuze maken, want de vertrouwenspersoon heeft een ondersteunende rol en is geen mediator.

Oplossingen kunnen zijn: de kwestie (opnieuw) bespreekbaar maken, mediation, of – maar dat is iets wat we juist zoveel mogelijk willen voorkomen – het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon preventief workshops en voorlichting over het ontwikkelen van beleid met betrekking tot ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag.

Interne vertrouwenspersoon aanstellen

Heeft uw organisatie interne vertrouwenspersonen? Dan kunnen deze opgeleid worden door onze trainers of ondersteund worden door een van onze vertrouwenspersonen.

Wat levert de vertrouwenspersoon op voor uw bedrijf?

Met ons zijn beleid, opvang, preventie en aanpak van ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag goed verzorgd én geborgd. En dit draagt bij aan een veilig werkklimaat en goede sfeer op de werkvloer, belangrijke succesfactoren van de organisatie.

Bekijk hier de video van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Onze medewerkers voldoen allemaal aan de kwaliteitsnormen van O&I die de LVV heeft opgesteld.

Wilt u meer informatie over onze vertrouwenspersonen?

Als u meer wilt weten over wat onze vertrouwenspersonen voor u kunnen beteken wanneer het gaat om grensoverschrijdend gedrag, kijk dan op vertrouwenspersoon.nl of neem direct contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar info@Gimd.nl.