Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon gaat over grensoverschrijdend gedrag: ongewenste omgangsvormen en integriteit. Je kan bij een vertrouwenspersoon terecht voor informatie en advies over hoe te handelen bij ongewenste omgangsvormen en (vermoedens van) integriteitskwesties.

Ongewenste omgangsvormen

Onder ongewenste omgangsvormen vallen pesten, agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Bij ongewenste omgangsvormen bepaalt het individu wat kwetsend is voor hem/haar.

Integriteitskwesties

Bij integriteitskwesties gaat het om wat schadelijk is voor uw organisatie. Hierbij kunt u denken aan fraude, overtreding van de regels, diefstal of niet-integer gedrag.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon pakt grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties aan. Dit bevordert de sociale veiligheid op de werkvloer en zorgt voor een veilig werkklimaat en goede sfeer.

Beroepsvereniging LVV legt uit

In onderstaand filmpje legt beroepsvereniging LVV uit wie of wat de vertrouwenspersoon is.

Grensoverschrijdend gedrag leidt tot sociale onveiligheid

Grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie, zorgen voor een sociaal onveilige werksituatie. Maar ook als het gaat om (vermoedens van) misstanden, kan er sprake zijn van sociale onveiligheid.

Ben ik verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen?

Nee, er is (nog) geen wet die u verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Omdat de Inspectie SZW zegt geen volwaardige alternatieven te zien voor de vertrouwenspersoon, is er in oktober 2020 een wetsvoorstel ingediend voor het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon.

Verplicht grensoverschrijdend gedrag voorkomen

U bent wèl verplicht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen/ te beperken. Onder psychosociale arbeidsbelasting vallen pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie. Dit zijn de onderdelen die we samen ‘grensoverschrijdend gedrag’ noemen. U bent dus wel verplicht om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of, als dat niet kan, te beperken.

Veilige meldregeling verplicht

Daarnaast is het voor organisaties met meer dan 50 werknemers verplicht om een veilige meldregeling te hebben. Hierin staat hoe u omgaat met meldingen van (een vermoeden van) een misstand, integriteitsschending of onregelmatigheid en welke bescherming en mogelijkheden melders krijgen. Voor de sectoren Overheid en Onderwijs gelden aanvullende maatregelen.

Wat kan een Gimd vertrouwenspersoon betekenen?

Gimd vertrouwenspersoon als sparringpartner

Onze vertrouwenspersoon is voor u en uw werknemer een sparringpartner voor het bevorderen van de sociale veiligheid en geeft desgewenst voorlichting over dit thema. U kunt de vertrouwenspersoon raadplegen bij beleid en regelingen rondom de sociale veiligheid in uw organisatie. Daarnaast legt de vertrouwenspersoon signalen en tendensen binnen uw organisatie op het gebied van sociale veiligheid bij u neer.

De Gimd vertrouwenspersoon ondersteunt en adviseert hen die te maken hebben met sociale onveiligheid of (vermoedens van) misstanden. Dit doen we al meer dan 50 jaar naar tevredenheid van onze cliënten en opdrachtgevers.

NIEUW: INFOGRAPHIC 2022
Benieuwd naar wat wij op het gebied van sociale veiligheid hebben gedaan?

In deze Gimd_infographic_VP_2022 kunt u zien dat de inzet van de Gimd Vertrouwenspersoon in 2022 mooie resultaten heeft opgeleverd. Het laagdrempelig inzetten van de vertrouwenspersoon loont en voorkomt verzuim en komt de sociale veiligheid binnen de organisatie ten goede.

Marja Vos, vertrouwenspersoon bij Gimd

Marja Vos, vertrouwenspersoon bij Gimd

Marja Vos is vertrouwenspersoon bij Gimd. Zij werkt vanuit die rol als externe vertrouwenspersoon voor verschillende bedrijven. “Voor werknemers is het fijn dat ik onafhankelijk ben. Ze kunnen hun verhaal in vertrouwen vertellen, ik kan het verhaal met alle emoties die daar soms bijkomen, aanhoren. Daarna kijk ik samen met de werknemer welke opties er zijn om te komen tot een oplossing."

Lees dit verhaal
Integriteit bij goede doelen

Integriteit bij goede doelen

Beleid op het gebied van grensoverschrijdend gedrag stond hoog op de agenda van Goede Doelen Nederland en Partos. Gimd biedt hun leden (de goede doelen) een mooi pakket van diensten en trainingen aan op het gebied van integriteit.

Lees dit verhaal

Toolkaarten

Onderstaand kunt u diverse toolkaarten downloaden die u helpen bij het vormgeven van een sociaal veilige werkomgeving.

Toolkaart Intregriteit

Download

Toolkaart Sociale Veiligheid

Download

Hoe u met Gimd voldoet aan de wettelijke verplichtingen

Gimd biedt u diverse mogelijkheden om aan uw wettelijke verplichtingen ten aanzien van het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting of het vormgeven van een veilige meldregeling te kunnen voldoen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Preventie
  Grensoverschrijdend gedrag stoppen begint met voorbeeldgedrag. Dit kunt u doen door aandacht te geven aan een sociaal veilige werkplek, waar mensen volledig en onbevangen hun werk kunnen doen. Of door bespreking van het thema in werkoverleg of door het aanbieden van een training of workshop.Gimd biedt diverse trainingen en workshops aan om de sociale veiligheid binnen uw organisatie te bevorderen.
 • Aanstellen van een vertrouwenspersoon
  De Inspectie SZW ziet geen volwaardige alternatieven voor de vertrouwenspersoon. Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon, het ontwikkelen van een klachtenregeling en veilige meldregeling en het aanstellen van een klachtencommissie, voldoet u aan de wettelijke verplichtingen omtrent sociale veiligheid. Gimd heeft 50 jaar ervaring in het ondersteunen van werkgevers en werknemers. Met een Gimd vertrouwenspersoon haalt u een deskundige in huis.
 • Opleiden
  U kunt een externe vertrouwenspersoon van Gimd aanstellen, maar u kunt ook zelf een werknemer op laten leiden tot intern vertrouwenspersoon. Gimd biedt een (door beroepsvereniging LVV) erkende 4-daagse opleiding tot vertrouwenspersoon. Daarnaast bieden wij ook deskundigheidsbevordering. Een Gimd vertrouwenspersoon kunt u ook aanvullend aan uw eigen interne vertrouwenspersoon inzetten.
 • Whitepaper
  Wat kunt u doen om de sociale veiligheid in uw organisatie te verbeteren? In deze Whitepaper vindt u informatie over het bevorderen van sociale veiligheid op de werkvloer. Sociale veiligheid vormt de basis van een effectieve en plezierige werkomgeving. In een sociaal veilige werkomgeving kunnen uw medewerkers onbevangen en ongestoord hun werk doen, zonder dat ze last hebben van niet-integer of ander grensoverschrijdend gedrag. 

Opleiding vertrouwenspersoon

Heeft uw organisatie interne vertrouwenspersonen? Dan kunnen deze opgeleid worden door onze trainers of ondersteund worden door een van onze vertrouwenspersonen.