De vertrouwenspersoon bij Gimd

Onze vertrouwenspersonen staan voor kwaliteit en de kwaliteit van onze dienstverlening bij Gimd is gewaarborgd door keurmerken, intervisie en intensieve opleidingsprogramma’s. Onze klanten zijn beoordelen ons dan ook met een 8,5 gemiddeld.

Graag vertellen wij u meer over onze eigen vertrouwenspersonen bij Gimd.

Gimd: ervaren en onafhankelijke vertrouwenspersonen

De Gimd vertrouwenspersonen zijn opgeleid tot bedrijfsmaatschappelijk werker en hebben daarnaast de specialisatie tot vertrouwenspersoon gevolgd. Onze vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en ervaren. Met een vertrouwenspersoon van Gimd bent u verzekerd van:

 • Gevraagd en ongevraagd advies over de sociale veiligheid binnen uw organisatie.
 • Hbo+ opgeleide professionals;
 • Erkende opleiding tot vertrouwenspersoon;
 • Registratie bij de beroepsvereniging LVV;
 • Jaarlijkse na- en bijscholing;
 • Kwaliteitsborging;
 • Vervanging bij afwezigheid;
 • Landelijke dekking dus altijd een professional in de buurt;
 • Decennialange ervaring in het adviseren van organisaties op het gebied van sociale veiligheid;

De signaalfunctie van de vertrouwenspersoon

U krijgt van ons altijd (on)gevraagd advies over maatregelen rond grensoverschrijdend gedrag of integriteitkwesties. De vertrouwenspersoon heeft een signaalfunctie. Onze vertrouwenspersoon houdt voor u een anoniem overzicht bij van het aantal meldingen en de aard van deze meldingen. Hiermee signaleert onze externe vertrouwenspersoon eventuele problemen in uw organisatie. U krijgt advies op welke wijze u deze problemen kunt aanpakken. Jaarlijks ontvangt u van ons een geanonimiseerde jaarrapportage. De meldingen die hierin staan, zijn nooit te herleiden naar individuen.

Werkwijze Gimd vertrouwenspersoon

De Gimd vertrouwenspersoon ondersteunt uw werknemer. Wanneer uw werknemer zich meldt bij de vertrouwenspersoon dan wijst deze hem op zijn wettelijke rechten. Een vertrouwenspersoon van Gimd kent het beleid van uw organisatie en deelt dit met de werknemer. Samen bespreken zij de opties die de werknemer heeft. De werknemer bepaalt vervolgens zelf of (en welke) vervolgactie hij neemt.

Praktische informatie

 • Het eerste telefonische contact vindt binnen 2 werkdagen plaats. In dit gesprek maken we de afspraak voor het eerste persoonlijke contact. Ook is er ruimte voor het verhaal van uw werknemer;
 • Het eerste persoonlijke gesprek vindt binnen 5 werkdagen plaats;
 • De doorlooptijd en het aantal gesprekken is afhankelijk van de situatie.

Klachtencommissie

Wanneer uw werknemer een klacht wil indienen dan kan hij terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze kunt u zelf organiseren, of -geheel of gedeeltelijk- uitbesteden aan Gimd. Met een klachtencommissie van Gimd borgt u dat er voldoende kennis en vaardigheden op zowel psychosociaal als juridisch gebied aanwezig zijn. Naar klachtencommissie >

Wilt u meer weten over een Vertrouwenspersoon kijk dan hier