(Omgaan met) grensoverschrijdend gedrag

Ongewenst gedrag: wat doe je eraan?

De Arbowet kent regels over omgangsvormen. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te beschermen tegen seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie op de werkvloer – stuk voor stuk uitingen van ongewenst gedrag. Denk aan werknemers die nooit uitgenodigd worden voor de lunch, van wie bestanden op de computer worden gewist, die steeds de vervelende klusjes moeten doen, die worden gediscrimineerd op bijvoorbeeld geslacht, handicap of leeftijd, die seksueel getinte opmerkingen te horen krijgen of zelfs worden bedreigd.

Wat kan de vertrouwenspersoon betekenen?

Vertrouwenspersonen spelen binnen het bedrijf een cruciale rol. Zij kunnen slachtoffers van seksuele intimidatie opvangen en begeleiden, maar ook optreden bij pesten, agressie en discriminatie op de werkvloer. De vertrouwenspersoon kan voorkomen dat een werknemer, door grote psychosociale belasting, ziek of overspannen thuis komt te zitten. Het inzetten van een vertrouwenspersoon helpt de organisatie om actief beleid in te zetten rondom het voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Hoe kunnen wij helpen?

Bij Gimd werken bedrijfsmaatschappelijk werkers met minimaal een hbo-opleiding die gespecialiseerd zijn in deze problematiek. Zij kunnen als onafhankelijke vertrouwenspersoon fungeren. Uw medewerker krijgt steun, hulp en advies om de situatie te veranderen door nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en oplossingsgericht het gesprek aan te gaan. Enkele voordelen van een externe vertrouwenspersoon zijn dat hij of zij:

  • speciaal opgeleid is als vertrouwenspersoon;
  • onafhankelijk is;
  • vrij kan omgaan met alle niveaus in de organisatie;
  • door zowel klager als aangeklaagde als veilig wordt ervaren;
  • zelf de afstand en nabijheid van een organisatie en medewerkers bepaalt en dit ook inzet als instrument voor begeleidingen.