Vertrouwenspersoon voor werkgevers

Uit onderzoek (TNO 2016) blijkt dat 1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd. Wanneer er sprake is van pesterijen, discriminatie, (seksuele) intimidatie, integriteitschendingen of ander grensoverschrijdend gedrag, dan is het belangrijk om hier zo snel mogelijk actie op te ondernemen. De situatie stopt (meestal) niet vanzelf.

Waarom zou u als werkgever de sociale veiligheid binnen uw organisatie door een professional van Gimd laten beoordelen?

  • Gemiddeld neemt een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag 7 extra verzuimdagen op.
  • Grensoverschrijdend  gedrag in combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt de kans op burn-out klachten.
  • Naast de financiële gevolgen van verzuim leidt ongewenst gedrag ook tot een slechte sfeer en verminderde betrokkenheid met een verminderde productiviteit en efficiëntie als gevolg.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Wanneer u als werkgever zelf iemand benoemt tot vertrouwenspersoon, dan is deze persoon een collega van de melder. Wij merken dat dit voor sommige werknemers een drempel vormt voor het doen van een melding. Daarom adviseren wij om altijd een externe vertrouwenspersoon te betrekken. Deze werkt samen met uw eigen vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon van Gimd staat altijd geregistreerd bij de beroepsvereniging Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV). Deze registratie toont aan dat de vertrouwenspersoon aan de gestelde beroepseisen voldoet.

Werkwijze Gimd externe vertrouwenspersoon

Wanneer uw werknemer zich meldt bij de Gimd externe vertrouwenspersoon dan wijst deze hem op zijn wettelijke rechten. Een vertrouwenspersoon van Gimd kent het beleid van uw organisatie en deelt dit met uw werknemer. Samen bespreken zij de opties die uw werknemer heeft. De werknemer bepaalt vervolgens zelf of (en welke) vervolgactie hij neemt.

  • Het eerste telefonische contact vindt binnen 2 werkdagen plaats. In dit gesprek maken we de afspraak voor het eerste persoonlijke contact. Ook is er ruimte voor het verhaal van uw werknemer;
  • Het eerste persoonlijke gesprek vindt binnen 5 werkdagen plaats;
  • De doorlooptijd en het aantal gesprekken is afhankelijk van de situatie;
  • Gimd biedt een vertrouwenspersoon als aanvullende vertrouwenspersoon op uw eigen team;
  • Gimd biedt een vertrouwenspersoon als totaaloplossing voor uw hulpvraag;
  • Gimd leidt desgewenst uw interne kandidaat tot vertrouwenspersoon op.

De vertrouwenspersoon op organisatieniveau

U krijgt van ons altijd (on)gevraagd advies over maatregelen rond grensoverschrijdend gedrag of integriteitkwesties. Onze vertrouwenspersoon houdt voor u een anoniem overzicht bij van het aantal meldingen en de aard van deze meldingen. Hiermee signaleert onze externe vertrouwenspersoon eventuele problemen in uw organisatie. U krijgt advies op welke wijze u deze problemen kunt aanpakken. Jaarlijks ontvangt u van ons een geanonimiseerde terugkoppeling. De meldingen die hierin staan, zijn nooit te herleiden naar individuen.

Onafhankelijke klachtencommissie

Wanneer uw werknemer een klacht wil indienen dan kan hij terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze kunt u zelf organiseren, of -geheel of gedeeltelijk- uitbesteden aan Gimd. Met een klachtencommissie van Gimd borgt u dat er voldoende kennis en vaardigheden op zowel psychosociaal als juridisch gebied aanwezig zijn. U kunt Gimd als lid van uw bestaande klachtencommissie inschakelen of als totaaloplossing.