(Dreigend) verzuim

Mensen maken het verschil. Wie met plezier werkt, benut zijn talenten en draagt maximaal bij aan de organisatie. Een (dreigend) verzuimende of minder functionerende medewerker verdient zorg op maat.

Het Duurzaam@Work Plan
Uit onderzoek weten we dat bij medewerkers die bovengemiddeld verzuimen het risico dat ze weer terugvallen in hun oude patroon groot is. Wat werkt is een proactieve aanpak, waarbij de leidinggevende de dialoog aangaat met uw medewerker. Doel: het doorbreken van het oude patroon.

Lees meer

Kortdurende interventies
Mensen die goed in hun vel zitten halen het beste uit zichzelf en dragen zo hun steentje bij aan het succes van de organisatie. Het is daarom belangrijk dreigend verzuimende of minder goed functionerende medewerkers op tijd te hulp te schieten. En dat kan  met ons Snelherstelplan.

Lees meer

De gedetacheerd bedrijfsmaatschappelijk werker
Wanneer medewerkers lekker in hun vel zitten en zich gewaardeerd voelen, leveren ze een optimale bijdrage aan de organisatie. Soms ontstaan tijdens het werk of in de privésfeer situaties die medewerkers uit balans brengen. Dan is het goed om te weten dat u snel een beroep kunt doen op een van onze gedetacheerd bedrijfsmaatschappelijk werkers.

Lees meer

Mediation: bemiddeling bij een dreigend arbeidsconflict
Overal waar mensen samenwerken, kunnen spanningen ontstaan. Een goed gesprek is meestal de oplossing. Maar soms lukt dat niet en dreigt de situatie uit de hand te lopen. Dan wordt het tijd voor conflictbemiddeling: het inzetten van mediation.

Lees meer

Vroegtijdig herkennen van psychosociale problemen van werknemers

Psychosociale problemen zijn de oorzaak van een groot deel van het verzuim. Voordat iemand uitvalt om psychosociale redenen, zijn er vroeg waarneembare gedrags-veranderingen (of ‘vroegsignalen’) te bemerken.
Verzuim kan in veel gevallen voorkomen worden door proactief het gesprek aan te gaan met de medewerker en mee te denken in de oplossing.

Lees meer over onze training voor leidinggevenden

088 - 800 85 00 | info@gimd.nl