Gedetacheerd bedrijfsmaatschappelijk werker

Wanneer medewerkers lekker in hun vel zitten en zich gewaardeerd voelen, doen ze hun werk goed en leveren ze een optimale bijdrage aan de organisatie. Maar soms ontstaan tijdens het werk of in de privésfeer situaties die medewerkers uit balans brengen. Dan is het goed om te weten dat u snel een beroep kunt doen op een van onze gedetacheerd bedrijfsmaatschappelijk werkers.

Wat mag u verwachten van de bedrijfsmaatschappelijk werker?

De bedrijfsmaatschappelijk werker start met een intake waarbij het kernprobleem en de hulpvraag in kaart worden gebracht. Wat zijn de knelpunten en wat is de oorzaak daarvan? Ligt het aan de privé- of werksituatie, of aan allebei? In overleg met de medewerker en leidinggevende volgt een kortdurend traject (er worden maximaal vijf gesprekken gevoerd) om te komen tot het hanteren en oplossen van het probleem in de werksituatie. Met als doel het voorkomen van verzuim.

Hoe pakt de bedrijfsmaatschappelijk werker problemen aan?

We gaan praktisch, doel- en oplossingsgericht te werk om de hulpvraag zo snel mogelijk op te lossen. We kijken naar de mogelijkheden, niet naar de moeilijkheden, en naar de toekomst, niet naar het verleden. Soms is één gesprek al voldoende om alles op een rijtje te zetten waardoor weer perspectief ontstaat. Vaak zijn meerdere gesprekken nodig om op een andere manieren met meer plezier te kunnen werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid. Mocht blijken dat het probleem te complex is, dan kunnen we doorverwijzen. Maar we blijven de medewerker volgen en bieden ook nazorg, zodat het contact tijdens een extern traject behouden blijft. Daardoor blijft de medewerker zich richten op het uiteindelijke doel: aan het werk blijven.

Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers houden rekening met de belangen van de medewerker en die van de organisatie. En door op locatie te werken is snelle afstemming met leidinggevenden en de bedrijfsarts mogelijk. U kunt onze bedrijfsmaatschappelijk werkers overigens ook inzetten bij het Sociaal Medisch Team. Ook kunnen leidinggevenden bij ze terecht voor consultatie en adviesgesprekken over psychosociale kwesties.

Wat levert de bedrijfsmaatschappelijk werker u op?

De bedrijfsmaatschappelijk werker maakt knelpunten bespreekbaar en verbetert het persoonlijk functioneren van de medewerker. Versterking van wat wij ‘mentale veerkracht’ noemen (het vermogen om in te spelen op nieuwe situaties door deze te herkennen en je gedrag erop af te stemmen) werkt preventief op verzuim en draagt bij aan blijvende inzetbaarheid.

Wilt u meer informatie over de gedetacheerd bedrijfsmaatschappelijk werker?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar [email protected].