Kortdurende interventies

De mensen die in uw organisatie werken, zijn belangrijk. En net zo belangrijk is het feit, dat zij met plezier naar hun werk gaan. Mensen die goed in hun vel zitten halen namelijk het beste uit zichzelf en dragen zo hun steentje bij aan het succes van de organisatie. Het is daarom belangrijk dreigend verzuimende of minder goed functionerende medewerkers op tijd te hulp te schieten. En dat kan bijvoorbeeld met kortdurende interventies.

Voor wie zijn kortdurende interventies bedoeld?

BMW kortdurende interventies is opgezet voor bedrijven zonder vaste bedrijfsmaatschappelijk werker. Het is bedoeld voor dreigend verzuimende of minder goed functionerende medewerkers die echter nog wel aan het werk zijn. Voorkomen van verzuim is namelijk het speerpunt.

Wat houden kortdurende interventies in?

Kortdurende interventies zijn een individueel, kortdurend begeleidingstraject door onze bedrijfsmaatschappelijk werkers en bestaat uit een intake en (maximaal) vier gesprekken. Aan de hand van het KOP-model inventariseert onze bedrijfsmaatschappelijk werker het kernprobleem en de hulpvraag van uw medewerker. KOP staat voor:

Klachten = Omstandigheden x Persoonlijke stijl

Met andere woorden: klachten zijn het resultaat van een combinatie van omgevingsfactoren én de manier waarop de medewerker hiermee omgaat. In overleg met de leidinggevende en uw medewerker focussen we ons onder andere op:

  • (dreigend) verzuim: uitval door ziekte, stress of andere oorzaken komt in iedere organisatie voor. Als organisatie kun je hier afwachtend mee omgaan of tijdig handelen;
  • werk/privébalans: we willen carrière maken, onze partner aandacht geven, kinderen opvoeden, mantelzorgtaken vervullen en er een boeiend sociaal leven op nahouden. Het is dus niet vreemd dat de balans tussen werk en privé soms helemaal zoek is, maar hoe vinden we die terug en behouden we die;
  • leefstijlcoaching: een ongezonde levensstijl kan leiden tot gezondheidsklachten, ziekteverzuim en verminderde arbeidsproductiviteit. Ondanks de toegenomen kennis over de (negatieve) effecten hiervan komt een groot deel van de medewerkers niet zelf in beweging en lukt het diegene die dat wel doen vaak niet om blijvend te veranderen. De leefstijlcoach kan hierin ondersteunend zijn;
  • begeleiding bij veranderingen in de organisatie; afscheid nemen verloopt via verschillende emotionele stadia en begeleiding draagt bij aan de verwerking.

Wat leveren kortdurende interventies u op?

Een kortdurende interventie kan leiden tot het voorkomen van verzuim of een snelle terugkeer op het werk. Uw medewerker kan effectiever functioneren en leert beter om te gaan met werkdruk en spanningen.

Wilt u meer informatie over onze kortdurende interventies?

Neem dan contact met ons op: bel 088 – 800 85 00, of mail naar [email protected].